AktualnościBydło mięsne

„Poprawa pozycji konkurencyjnej rolników dzięki ograniczeniu roli pośredników w łańcuchu produkcji wołowiny”

SPRAWOZDNIE Z WYJAZDU STUDYJNEGO NR II DO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ZREALIZOWANEGO W DNIACH 11 – 13.10.2022 r.
W RAMACH PROJEKTU:

„Poprawa pozycji konkurencyjnej rolników dzięki ograniczeniu roli pośredników w łańcuchu produkcji wołowiny”

W dniach od 11 do 13 października 2022 r. odbył się drugi z zaplanowanych, trzydniowy wyjazd do województwa podlaskiego dla 50 rolników z Wielkopolski i Kujaw, w ramach operacji realizowanej przez Federację Grup i Producentów Wołowina Polska wraz z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie oraz Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Pierwszego dnia uczestnicy oraz koordynatorzy i eksperci po wielogodzinnej podróży autokarem spod siedziby WODR w Poznaniu oraz KPODR w Minikowie dotarli na miejsce i zameldowali się w Hotelu Odessa w miejscowości Wysokie Mazowieckie. W czasie podróży koordynatorzy regionalni z województw biorących udział w wyjeździe dokonali prezentacji potencjału poszczególnych województw ze szczególnym uwzględnieniem produkcji wołowiny i potencjału rynków wołowiny. Po dokonaniu wszystkich formalności rozpoczęła się pierwsza sesja wykładowa. Eksperci przedstawili następujące zagadnienia: Łańcuch produkcji wołowiny oraz Rasy Bydła i ich potencjał mięsny. Raz jeszcze przedstawiony został potencjał poszczególnych województw, w tym również warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego i tym samym zostały zaprezentowane wszystkie uczestniczące w operacji regiony. Następnie rozpoczęły się gorące dyskusje na temat projektu i oczekiwań z nim związanych. Dyskutowano o łańcuchu produkcji wołowiny, pozycji konkurencyjnej rolników i szansach na jej poprawę. Głównym tematem była rola odgrywana przez pośredników w obszarze transferu młodego bydła (cieląt i odsadów) pomiędzy gospodarstwami.

Drugiego dnia uczestnicy wizytowali dwa gospodarstwa z województwa podlaskiego zajmujące się chowem bydła. Jako pierwsze odwiedzono gospodarstwo rolne Pana Jarosława Szmurło, położone we wsi Popławy, niedaleko Brańska.  Jednym z filarów działalności tego kilkuset hektarowego gospodarstwa jest chów bydła mlecznego. Stado liczy łącznie z cielętami 500 sztuk, z czego 220 sztuk stanowią krowy dojne, trzymane w większości w oborze wolnostanowiskowej z częścią legowiskowa pokryta głęboką ściółką, do której słoma pozyskiwana jest w większości spoza gospodarstwa. Aby na bieżąco monitorować parametry mleka i móc je przypisywać do konkretnej krowy, każda z ich posiada responder szyjny firmy GEA.

W trakcie wizyty jeden z ekspertów przeprowadził wykład: „Łańcuch produkcji wołowiny – pozycja rolników w łańcuchu, wzajemne relacje i zaufanie”.

Po odwiedzeniu pierwszego gospodarstwa, uczestnicy wyjazdu udali się z wizytą do Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita, położonej w Wysokiem Mazowieckim, gdzie wysłuchali wykładu prezesa zarządu Pana Dariusza Sapińskiego na temat historii i działalności zakładu oraz sytuacji w rolnictwie i szeroko pojętej branży mleczarskiej.

Jako drugie wizytowano gospodarstwo rolne Pana Marka Piętki, położone we wsi Piętki Gręzki na terenie gminy Klukowo. Gospodarstwo to wyspecjalizowane jest w chowie bydła mięsnego rasy Limousine, których łącznie posiada 100 sztuk, w tym 43 mamki i jeden, wymieniany co 4 lata buhaj. Bydło to trzymane jest w większości na ogrodzonym, położonym obok siedliska, kilkuhektarowym wybiegu, gdzie przebywa praktycznie przez cały rok. Podstawę diety, oczywiście oprócz trawy pastwiskowej, stanowią uzyskiwane z własnego gospodarstwa pasze objętościowe: kiszonka z kukurydzy oraz sianokiszonka. W takcie wizyty odwiedzający wysłuchali wygłoszonego przez innego eksperta wykładu: „Technologia produkcji bydła i jej optymalizacja”, w trakcie którego wielokrotnie następowało odwoływanie do technologii produkcji obecnej w odwiedzanym gospodarstwie.

Po zakończeniu wizyt w gospodarstwach i powrocie do hotelu, uczestnicy wzięli udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym poruszonych zagadnień z udziałem ekspertów oraz koordynatorów regionalnych.  W trakcie dyskusji odnoszono się do tego co zaobserwowano w gospodarstwach, treści wykładów oraz wymieniano doświadczenia i opinie dotyczące szeroko pojętej produkcji oraz rynku wołowiny.

W trzecim, ostatnim dniu wyjazdu studyjnego uczestnicy odwiedzili ostatnie gospodarstwo. Było to położone we wsi Jakać Borki gospodarstwo rolne należące do Pana Krzysztofa Mieczkowskiego i wyspecjalizowane w produkcji mleka, dostarczanego do lokalnej spółdzielni mleczarskiej Piątnica. Na terenie siedliska znajduje się nowoczesna obora wolnostanowiskowa na rusztach ze zrobotyzowanym systemem usuwania nieczystości oraz wdrożonym systemem, umożliwiającym monitorowanie stada m.in. w zakresie pobierania paszy, wykrywania rui oraz potencjalnych chorób. Na odwiedzających rolnikach ogromne wrażenie zrobiły doskonale odżywione krowy, co zostało osiągnięte w wyniku współpracy właściciela z zewnętrzną firmą, która opracowała dla niego 5 rodzajów odpowiednio zbilansowanej diety, dla każdej kategorii posiadanego przez niego bydła. W trakcie wizyty odwiedzający wysłuchali dwóch wykładów. Pierwszy dotyczył integracji poziomej rolnictwa, natomiast drugi kwestii dobrostanu zwierząt.

Po zakończeniu wizyty odbył się panel dyskusyjny z udziałem ekspertów i koordynatorów regionalnych, będący podsumowaniem drugiego z zaplanowanych w ramach operacji wyjazdów studyjnych oraz jednocześnie stanowiący wstęp do konferencji podsumowującej oba wyjazdy.

Bartłomiej Lubiński,
KPODR w Minikowie, Oddział w Zarzeczewie

Odwiedź portal KSOW – https://ksow.pl. Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Instytucją odpowiedzianą za treść informacji jest Federacja Grup i Producentów
Wołowina Polska

Skip to content