AktualnościBydło mięsneBydło mleczneDróbInne zwierzętaKozy i owceTrzoda chlewna

Jednorazowe szkolenie z zakresu metod ograniczających stosowanie antybiotyków

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie wszystkich rolników realizujących interwencję dotyczącą dobrostanu zwierząt,
którzy zgodnie z ustawą o PS WPR 2023-2027 zobowiązani są do jednorazowego odbycia szkolenia z zakresu metod ograniczających stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej, po którym otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Wymóg ten obowiązuje od 2024 roku.

Dostępne formy szkolenia:

Szkolenia ekranowe – dostępne cały czas online 24 godziny na dobę
Szkolenie dostępne jest w formie szkolenia ekranowego, rejestracja na stronie: https://sdr.kpodr.pl/

Szkolenia online – dostępne według poniższego harmonogramu
Szkolenia online – na platformie clickmeeting
obowiązuje 90% obecności na szkoleniu
czas szkolenia: 1:30 h

Po ukończeniu szkolenia otrzymane / pobrane zaświadczenie należy załączyć do swojego indywidualnego konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Zaświadczenie można dołączyć do wniosku lub po terminie składania wniosków w korespondencji z ARiMR z dopisanym nr sprawy (wymagane) najpóźniej do 21 marca 2025 roku.

Rolnik ubiegający się w kampanii 2024 o przyznanie do płatności dobrostanowej, jest zobowiązany złożyć dokument poprzez aplikację eWniosekPlus. W przypadku dodania dokumentu w trakcie postępowania, tj. po złożeniu wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej, należy skorzystać z funkcjonalności „Dokumenty uzupełniające”. Jeżeli zaświadczenie jest składane przed udostępnieniem funkcjonalności w zakresie „Dokumenty uzupełniające” na kampanię 2024, można je dostarczyć do Agencji wysyłając poprzez aplikację eWniosekPlus zmiany do wniosku o przyznanie płatności. Przedmiotowe zaświadczenia można także złożyć w biurze powiatowym  ARiMR w formie papierowej lub przesłać pocztą.

Zakres tematyczny:

1. Antybiotykooporność – wprowadzenie do zagadnienia
2. Metody ograniczania stosowania antybiotyków
3. Najważniejsze regulacje prawne dotyczące zjawiska antybiotykoodporności oraz strategie dotyczące ograniczania tego zjawiska

Osoba do kontaktu:
Anna Mońko-Łanucha
Starszy specjalista ds. produkcji zwierzęcej

e-mail: anna.monko@kpodr.pl
tel. 52 386 72 19, 695 423 700

Harmonogram szkoleń online w 2024 r.

Lp.Data szkoleniaGodzina szkoleniaRejestracja online
Lipiec
1.17.07.2024 r.15:00https://www.kpodr.pl/szkolenia-dotyczace-metod-ograniczajacych-stosowania-antybiotykow-w-chowie-zwierzat-gospodarskich-17-07-godz-15-00/
2.31.07.2024 r.20:00https://www.kpodr.pl/szkolenia-dotyczace-metod-ograniczajacych-stosowania-antybiotykow-w-chowie-zwierzat-gospodarskich-31-07-godz-20-00/
Skip to content