AktualnościBydło mięsneBydło mleczneKozy i owceTrzoda chlewna

Na co zwrócić uwagę podczas działania M14 – Dobrostan Zwierząt PROW 2014-2021

W 2022 r. rolnicy, którzy posiadają świnie (lochy, tuczniki), krowy mleczne, mięsne czy owce, mogą ubiegać się o wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania ,,Dobrostan zwierząt”.

Celem działania jest zachęcenie rolników do promowania podwyższonych (ponad obowiązujące prawo) warunków dobrostanu zwierząt. Wsparcie to ma na celu zrekompensowanie rolnikom dodatkowych poniesionych kosztów związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt. Nabór wniosków odbywa się od 15 marca do 15 maja (po tym czasie można składać wnioski przez 25 dni, jednak płatność zmniejsza się o 1% za każdy dzień opóźnienia. Jest to działanie roczne z możliwością kontynuacji w kolejnych latach.

Dostępne pakiety:
Wariant 1.1. Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia w budynkach
Wariant 1.2. Dobrostan tuczników – zwiększona powierzchnia w budynkach
Wariant 2.1. Dobrostan krów mlecznych – wypas
Wariant 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo – zwiększona powierzchnia w budynkach
Wariant 2.3. Dobrostan krów mamek
Wariant 3.1. Dobrostan owiec – zwiększona powierzchnia w pomieszczeniach.

Na co zwrócić szczególną uwagę przy przystąpieniu i udziale w Działania M14?

 1. Konieczne jest prawidłowe wyliczenie powierzchni bytowej zwierząt, z odliczeniem powierzchni żłobów, poideł, przegród, koryt, słupów.
 2. Nie należy tworzyć sztucznych warunków aby zwiększyć powierzchnię bytową dla zwierząt objętych wymogami wariantu. Tzn. przybudówek o innym przeznaczeniu.
 3. Należy zakwalifikować zwierzęta do danych grup technologicznych aby było to zgodne ze stanem faktycznym.
 4. Częstą nieprawidłowością okazała się maksymalna liczba zwierząt w planie poprawy ustalono na podstawie liczby zwierząt w siedzibie w dniu składania wniosku obszarowego i nie uwzględniono zwierząt, które w trakcie zobowiązania osiągną wiek kwalifikujący do dopłat lub przybyły do siedziby w tym okresie.
 5. W wariancie 2.2. trzeba zawrzeć informację o budynkach inwentarskich gdzie należy zaznaczyć wydzielone sekcje dla krów mlecznych.
 6. W przypadku krów należy określić kierunek użytkowania, nie może pozostać typ użytkowania kombinowany.
 7. W przypadku wariantów 2.1. i 2.3. warunkiem jest wypasanie bydła bez uwięzi.
 8. Obowiązkowe jest zgłoszenie oznakowania lochy kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym w terminie 7 dni od dnia jej znakowania wraz z podaniem indywidualnego numeru identyfikacyjnego tej lochy w przypadku realizacji wariantu 1.1.
 9. Należy zadeklarować we wniosku działki, na których prowadzony będzie wypas w przypadku realizacji wariantu 2.1.
 10. Oprócz tego należy oznakować zwierzęta zgodnie z przepisami ustawy IRZ.
 11. Wszystkie zdarzenia (np. upadki, przemieszczenia) zwierząt należy zgłaszać zgodnie z przepisami ustawy IRZ.

Rolnik ma prawo realizować w danym roku równocześnie jeden lub więcej wariantów. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie świadczy usługi w sprawie wypełniania Planów poprawy dobrostanu, zachęcamy do współpracy.

opracowała: Anna Mońko-Łanucha
źródło www.gov.pl

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz.382)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 441)


Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 571)

Skip to content