Wystawy zwierząt

VIII Kujawsko-Pomorskie Seminarium i Wystawa Szynszyli – podsumowanie

VIII Kujawsko-Pomorskie Seminarium i Wystawę Szynszyli w Minikowie 6 czerwca otworzył i powitał uczestników z-ca dyr. dr Ryszard Kamiński.

Współorganizatorem spotkania był Krajowy Związek Hodowców Szynszyli z/s w Myślenicach. Jednostkami współpracującymi były: Zakład Hodowli Owiec, Kóz i Zwierząt Futerkowych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie

Tematem wiodącym seminarium był „Rozród szynszyli”

Celem seminarium było podniesienie poziomu wiedzy hodowców szynszyli z zakresu rozrodu oraz przekazywanie najnowszych doniesień naukowych, które mogą polepszyć uzyskiwane dotychczas wskaźniki rozrodcze.

Od wysokości wskaźników rozrodczych zależy opłacalność produkcji. Kiedy liczba urodzonych i odchowanych młodych jest wyższa (do czego hodowca z reguły dąży) wówczas  poprzez ostrzejszą selekcję można uzyskać lepsze zwierzęta do dalszego chowu na fermie względnie na sprzedaż,

Stan hodowli szynszyli w regionie Kujawsko-Pomorskim przedstawiła mgr inż. Anna Mońko. Podała że pod oceną wartości użytkowej i hodowlanej Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt z/s w Bydgoszczy jest 10 stad szynszyli. Łączna liczba samic stada podstawowego na przestrzeni ostatnich kilku lat spadła i wynosi 903 sztuki, w tym standard i czarnej aksamitnej jest 857szt. i beżowej 46 szt. Średnia liczba miotów uzyskana od samicy w roku wynosi 1,7 dla wszystkich odmian. Natomiast średnia liczba młodych uzyskanych od samicy w roku wynosi: urodzonych 3,3 a odchowanych 2,9  W ostatnich latach zanotowano wysoki wskaźnik odchowu młodych z miotu.

W 2014 roku na średnią liczbę urodzonych 2 sztuk w miocie, odchowano 1,8 sztuki.

We wszystkich 10 stadach szynszyli będących pod oceną KCHZ urodziło się 2839 młodych, a odchowano 2573 sztuki.

Od 1 stycznia 2013r. obowiązuje znowelizowany wzorzec oceny fenotypu szynszyli wprowadzony przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie

Aby wstąpić pod ocenę KCHZ należy posiadać stado szynszyli standard minimum 50szt, a beżowych minimum 10 szt. Hodowca zobowiązany jest do spełnienia minimum warunków, które przedstawiła referująca w/w zagadnienie.

Dr inż. Natasza Święcicka poddała analizie liczbę urodzonych i odchowanych szynszyli pod kątem takich aspektów jak: wiek matki, czas pierwszego krycia, pory roku, odmiany barwnej, kolejności miotu w danym roku użytkowania i długości okresu międzyporodowego.

Rozród jest jedną z podstawowych funkcji życiowych zwierząt. Od wysokości wskaźników rozrodczych zależy w dużej mierze  opłacalność produkcji. Gdy liczba urodzonego i odchowanego potomstwa jest duża, można zastosować ostrzejszą selekcję i wybrać lepsze zwierzęta na remont stada lub na sprzedaż do dalszego chowu na innych fermach.

Prof. Jan Siemionek omówił badania laboratoryjne w diagnostyce chorób i ochronie zdrowia szynszyli. Wskazał że badania te mają dzisiaj podstawowe znaczenie w zapobieganiu i zwalczaniu chorób szynszyli. Stosuje się je do izolacji i identyfikacji wywołujących je drobnoustrojów i wytwarzanych przez nie toksyn. Pozwalają na ocenę stanu zakażenia lub ekspozycji szynszyli na czynnik patogenny. Określają, czy stado szynszyli jest zakażone przez dany drobnoustrój, a jeżeli tak, to której grupy wiekowej to dotyczy. Badania laboratoryjne informują o rzeczywistym stanie zdrowotnym danej populacji szynszyli. Pozwalają też na analizę postępu w leczeniu choroby ocenę efektywności jej wytępieniu (eradykacji).

Wybór testów laboratoryjnych zależy od specyfiki hodowli i celu, który zamierza się osiągnąć. Warunkuje to rodzaj dostarczanych do laboratorium próbek. Istotnnym jest oczywiście: obiektywizm wyniku, koszt, szybkość otrzymania wyniku i złożoność metody.

Istotnym elementem dla właściwego rozpoznania choroby jest współpraca między pracującym w terenie lekarzem weterynarii, a Weterynaryjnym Laboratorium Diagnostycznym w celu ukierunkowanie  badań laboratoryjnych.

O wykorzystaniu pasz pełnoporcjowych w żywieniu szynszyli mówił mgr inż. Piotr Adamek z Wytwórni Pasz i Koncentratów „Farmer”. W prelekcji uwzględnił surowce zapewniające jakość, stabilność i koszty pasz.

Pani Anika Wójcik mówiła o mieszankach ziołowych dla szynszyli Podstawą żywienia jest wysokowartościowy granulat oraz dobrej jakości siano. Jako dodatek wzbogacający dietę stosuje się mieszanki ziołowe. Mieszanki składają się z ziół o kilku podstawowych działaniach: moczopędnym, poprawiającym trawienie, bakteriobójczym i odkażającym, wspomagającym leczenie stanów zapalnych skóry i błony śluzowej, mlekopędnym, obniżającym stężenie glukozy we krwi, podnoszącym odporność oraz uspokajającym. Komponując mieszankę należy uwzględnić m.in. pochodzenie roślin, sposób uprawy oraz skład gatunkowy, zwracając szczególną uwagę na udział roślin zielnych o działaniu moczopędnym, gdyż ich łączna ilość w mieszance nie może przekroczyć 30%. Wyższa ilość powoduje wypłukiwanie z organizmu mikro- i makroelementów oraz witamin. Z kolei w przypadku suplementowania roślinami zielnymi mlekopędnymi samic odchowujących młode ważne jest sprawdzenie możliwości odchowu młodzieży przez samicę, a mianowicie kontrola czynnych sutków. Przy zbyt małej liczbie czynnych sutków dodatek roślin mlekopędnych może okazać się niewystarczający w przypadku, gdy liczba młodych wynosi 3-4 sztuki. W takiej sytuacji należy dodatkowo rozpocząć dokarmianie potomstwa odpowiednio skomponowanym preparatem.

Zainteresowani hodowcy postępem hodowlanym wystawili do oceny fenotypu łącznie 61 sztuk szynszyli. Poza tym zaprezentowano 4 szynszyle odmian barwnych (ebony, białe i fioletowe).

Wszystkie zwierzęta oceniane były indywidualnie przez komisję złożoną z Pracowników Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt W Warszawie: Liliannę Beszczyńską, Agnieszkę Brzezińską i Łukasza Barana.

Po indywidualnej ocenie fenotypu szynszyli w kategoriach: fermy hodowlane, fermy towarowe i młody hodowca, komisja dokonała wyboru czempionów i wiceczempionów oraz przyznała wyróżnienia

W grupie szynszyli odmiany standard w kategorii fermy hodowlane czempiona otrzymało zwierzę należące do Pana Piotra Kujawy z Jaksic, a wiceczempiona Pani Bogusławy Plewackiej ze Złotnik Kujawskich. Natomiast w kategorii ferm towarowych czempiona i wiceczempiona uzyskały zwierzęta należące do Alicji Nowak z Kazimierza Biskupiego

W kategoria młody hodowca

I miejsce otrzymało zwierzę należące do Pana Andrzeja Dadaka z miejscowości Regiel

II miejsce otrzymało zwierzę należące do Pana Łukasza Sikory z Ostrowia Wielkopolskiego

W grupie szynszyli odmiany czarna aksamitna i beżowa czempiony i wiceczempiony uzyskały zwierzęta należące do Pani Marzanny Zamiary z Chrząstowa

W grupie szynszyli odmian barwnych wyróżnienie otrzymała szynszyla ebony należąca do Pani Alicji Nowak z Kazimierza Biskupiego.

Dodatkowo przyznano puchar za najlepszą stawkę zwierząt dla Pani Marzanny Zamiary z Chrząstowa k. Inowrocławia. 

Wystawę zwierząt podsumowała Pani mgr inż. Lilianna Beszyczyńska i przekazała poniższe wnioski i uwagi:

W grupie szynszyli standard należy dążyć do uzyskania ciemnego typu barwnego. Należy również dążyć do poprawy czystości barwy okrywy włosowej, aby uzyskać niebieski odcień barwy bez domieszek barw obcych.

Stawka szynszyli czarnych aksamitnych i beżowych była mało liczna. Szynszyla beżowa: czystość barwy dobra, jakość okrywy włosowej gęsta, pas brzuszny powinien być kontrastowo odcięty od boku zwierzęcia. Szynszyla czarna aksamitna: należy dążyć do uzyskania równomiernie rozłożonego, jak najgłębiej schodzącego woalu o głębokiej lśniącej barwie, pas brzuszny kontrastowo odcięty od boku zwierzęcia.

Hodowca ze Złotnik Kujawskich Pan Mirosław Plewacki prowadził pokaz przygotowania skór do wyprawy i sprzedaży. Hodowcy zwierząt, którzy wykazali się wiedzą z zakresu skórowania, wyprawy i przygotowania skór do sprzedaży uzyskali od Krajowego Związku Hodowców Szynszyli certyfikaty, które to wręczała Pani wice prezes Ewa Rutkowska.

Na zakończenie spotkania puchary i nagrody przyznane hodowcom wręczali: prof. Henryka Bernacka – UTP w Bydgoszczy, z-ca prezesa KZHS – Ewa Rutkowska, z-ca dyr. KPODR dr. Ryszard Kamiński i organizator seminarium – mgr inż. Janusz Wojciechowski.

Podsumowanie

Hodowcy już od 8 lat spotykają się na konferencjach poświęconym hodowli szynszyli. Zainteresowanie wzrasta tym kierunkiem produkcji o czym świadczy stały wzrost frekwencji ( 100 uczestników) obecnych na spotkaniu. Corocznie wzrasta liczba ferm i hodowców w regionie kujawsko-pomorskim.

W rozrodzie szynszyli jest jeszcze dużo do poprawienia, stąd tematem wiodącym konferencji był rozród szynszyli. Rozród ma istotny wpływ na ekonomiczną efektywność tego kierunku produkcji. Następne seminarium odbędzie się w maju 2016 roku.

                                                                                            Janusz Wojciechowski,
KPODR Minikowo

Skip to content