Wystawy zwierząt

IX Kujawsko-pomorskie Seminarium dla hodowców szynszyli i wystawa szynszyli

Przygotowanie ferm szynszyli do programu WELFUR – ocena dobrostanu zwierząt

Program  WELFUR  jest programem opracowanym przez Europejską Organizację Hodowców Zwierzat Futerkowych w Brukseki (FUR EUROPE). Ma on na celu wypracowanie jednolitych kryteriów oceny dobrostanu tak, aby warunki utrzymania zwierząt były oceniane według jednolitych–europejskich kryteriów dla wszystkich państw członków Federacji Europejskiej. Podczas tej konferencji już pojawił się ujednolicony nowy element względem rozmiarów klatek dla szynszyli.

IX Konferencja i wystawa szynszyli odbyła się w Minikowie 4 czerwca 2016 r. Bogaty program przyciąga hodowców również z innych województw. Łącznie uczestniczyło w w/w imprezie 90 hodowców i osób zainteresowanych.

Takie spotkania integrują hodowców i są korzystne również dla nauki.

Konferencja ta zbiegła się z jubileuszem 60 – lecia hodowli szynszyli w Polsce, na co zwracał szczególną uwagę współorganizator konferencji prezes Krajowego Związku Hodowców Szynszyli Marek Nowak.

W pierwszym wystąpieniu mgr inż. Anna Mońko omówiła hodowlę szynszyli w Polsce na przestrzeni ostatnich 60 lat. Z kolei dr inż. Natasza Święcicka  z UTP mówiła o zachowaniu szynszyli w różnych warunkach środowiska.

Szynszyle podobnie jak większość zwierząt postrzega środowisko, w którym się znajdują  poprzez reakcje na działanie bodźców zewnętrznych. Odbiór ten jest możliwy dzięki receptorom zmysłu, które są rozsiane po ciele organizmu żywego. Lektor w przystępny sposób wskazała na takie zmysły jak wzrok, słuch, myślenie, dotyk, węch i smak.

Wiedza na temat behawioru szynszyli jest bardzo ważna. Pozwala właścicielom umiejętnie zinterpretować pewne  zachowania szynszyli w danych sytuacjach.Umożliwia hodowcom  zrozumienie swoich zwierząt, a jednocześnie zmniejsza ryzyko pojawiania się sytuacji  stresujących dla tych gryzoni.

Z wielką uwagą uczestnicy wysłuchali wykładu Pani prof. dr hab. Olgi Szeleszczuk z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie nt. Problemy zdrowotne na fermach szynszyli w świetle badań własnych. Wskazała że szynszyle możemy uznać za zwierzęta stosunkowo odporne na choroby i zachorowania.  Najczęstsze w badaniach własnych stwierdzane są schorzenia przewodu pokarmowego z objawami zaparcia, niedrożność jelit, wzdęciami i biegunkami. Błędom żywieniowym i zatruciom pokarmowym towarzyszą bardzo często różnego stopnia uszkodzenia i dysfunkcja wątroby. Do wystąpienia tych schorzeń przyczyniają się sami hodowcy poprzez nieodpowiednie żywienie Szynszyle są na pewno zwierzętami typowe roślinożerne. W warunkach naturalnych odżywiały się bardzo ubogą roślinnością, przez większość część roku suchą. Również w warunkach fermowych wymagają stałego dostępu do mieszanek treściwych suchych, złożonych z nasion zbóż, kukurydzy, słonecznika oraz. dobrego jakościowo i mikrobiologicznie czystego siana.

W chowie należy przyjąć zasadę że zamiast zwalczać lepiej jest zapobiegać powstawaniu schorzeniom lub chorobom Profilaktyka na fermach szynszyli  powinna polegać: przestrzeganiu zasad racjonalnego żywienia i podstawowych zasad higieny w tym utrzymywanie dobrych warunków środowiskowych na fermie poprzez właściwą  temperaturę wilgotność, ruch powietrza ograniczenie zapylenia i gazów.

O jakości pasz w żywieniu szynszyli mówiła Pani mgr inż. Marta Pszuk z Firmy Farmer. Pan Piotr Adamek także przedstawiciel tej firmy przekazał najlepszym hodowcom nagrody w postaci paszy.

Hodowca będący również specjalistą ds. podatkowych mgr inż. Andrzej Dadak szczegółowo mówił o hodowli szynszyli w aspekcie prawnym i aktualnych przepisach podatkowych.

Kryteria oceny skór surowych i wyprawionych omawiali pracownicy  Firmy NUTREX zastępca dyrektora mgr inż.  Krzysztof Pioszyk i specjalista  mgr inż. Dariusz Rogoziński. Hodowcy mieli możliwość przekonania się o wartości skór na podstawie prezentowanych eksponatów.

Pracownicy Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt – mgr inż. Lilianna Beszczyńska i mgr inż. Agnieszka Brzezińska już od wczesnych godzin rannych oceniali zwierzęta dostarczone przez hodowców. Najlepsze uzyskały czempiony i wiceczempiony.

Po zakończeniu części wykładowej i przerwie na poczęstunek odbyła się część podsumowująca. Hodowcy za najlepsze zwierzęta wyróżnieni zostali pucharami. Zostali też uhonorowanie osoby za wkład w rozwój hodowli szynszyli w kraju i regionie.

Janusz Wojciechowski, KPODR w Minikowie

Skip to content