Kontakt

DZIAŁ TECHNOLOGI PRODUKCJI ROLNICZEJ

minikowo2


Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Adres: Minikowo 89-122
 tel.: (52) 386 72 14
 fax: (52) 386 72 27  


Dawid Skotnicki
Kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej
e-mail:  dawid.skotnicki@kpodr.pl
tel.: 52 386 72 34
kom: 723 692 565
Małgorzata Kołacz
Główny specjalista ds. sadownictwa i ochrony roślin
Sadownictwo, integrowana produkcja i ochrona roślin, program rolnośrodowiskowy, BHP
e-mail:  malgorzata.kolacz@kpodr.pl
tel.: 52 386 72 40
kom: 667 662 836
Natalia Narewska
Starszy specjalista ds. produkcji roślinnej
Rośliny pastewne, łąki, program rolnośrodowiskowy, ochrona roślin uprawnych, OSN
e-mail:  natalia.narewska@kpodr.pl
tel.: 52 386 72 37
kom: 506 392 582
Adam Piszczek
Starszy specjalista ds. odnawialnych źródeł energii, roślin oleistych i nawożenia
Zboża, rośliny oleiste i bioenergetyczne, odnawialne źródła energii, technika rolnicza
e-mail:  adam.piszczek@kpodr.pl
tel.: 52 386 72 37
kom: 667 662 809
Anna Mońko-Łanucha
Starszy specjalista ds. produkcji zwierzęcej
e-mail:  anna.monko@kpodr.pl
tel.: 52 386 72 19
kom. 695 423 700
Piotr Dorszewski
Główny specjalista ds. żywienia zwierząt gospodarskich
e-mail:  piotr.dorszewski@kpodr.pl
tel.: 52 386 72 19
Daria Andrzejewska
Specjalista ds. produkcji zwierzęcej
e-mail:   daria.andrzejewska@kpodr.pl
tel.: 52 386 72 19
kom. 723 692 564
Josip Zubac
Specjalista ds. produkcji roślinnej
e-mail: josip.zubac@kpodr.pl
tel.: 52 386 72 36
kom. 723 692 569
Marcin Skrok
Broker innowacji
e-mail:  marcin.skrok@kpodr.pl
tel.: 52 386 72 36
kom: 506 392 900
Mirosława Wajnert
Specjalista ds. innowacji
e-mail:  miroslawa.wajnert@kpodr.pl
tel. 605 329 220

Oddział w Przysieku
ul. Parkowa 1
Zławieś Wielka 87-134
tel.: 56 611 09 00
fax: 56 611 09 05 e-mail: przysiek@kpodr.pl

Marek Radzimierski
Główny specjalista ds. zbóż 
Zboża, ochrona środowiska na obszarach wiejskich, produkcja roślinna, doświadczenia polowe
e-mail:  marek.radzimierski@kpodr.pl
tel.: 56 611 09 22
kom: 506 392 682
Marta Lewandowska
St. specjalista ds. produkcji zwierzęcej
e-mail:  marta.lewandowska@kpodr.pl
tel.: 56 611 09 10
Andrzej Siennicki
Główny specjalista ds. mechanizacji i bhp w gospodarstwie Mechanizacja rolnictwa, BHP w gospodarstwie rolnym, technika ochrony roślin
e-mail:  andrzej.siennicki@kpodr.pl
tel.: 56 611 09 07
kom: 506 392 672

Oddział Zarzeczewo
ul. Nizinna 9
Włocławek 3, 87-801
tel.: 54 255 06 00
fax: 54 255 06 01; 54 255 06 31
e-mail: zarzeczewo@kpodr.pl

Tomasz Bieliński
Główny specjalista ds. grup producentów rolnych
Grupy producentów rolnych i ogrodniczych
e-mail:  tomasz.bielinski@kpodr.pl
tel.: 54 255 06 38
kom: 723 692 541
Piotr Borczyński
Główny  specjalista ds. warzywnictwa
Warzywnictwo, integrowana produkcja
e-mail:  piotr.borczynski@kpodr.pl
tel.: 54 255 06 22
kom: 506 392 696
Bartłomiej Lubiński
Starszy specjalista ds. bydła
e-mail:  bartlomiej.lubinski@kpodr.pl
tel.: 54 255 06 06 kom:
723 692 557
Stanisław Piątkowski
Główny specjalista ds. trzody chlewnej i koni 
Produkcja trzody chlewnej i koni
e-mail:  stanislaw.piatkowski@kpodr.pl
tel.: 54 255 06 16
kom: 723 692 562
Adrian Stankiewicz
Starszy specjalista ds. pszczelarstwa
e-mail:  adrian.stankiewicz@kpodr.pl
tel.: 54 255 06 29
Agnieszka Szczepańska
Specjalista ds. zbóż i roślin oleistych
e-mail:  agnieszka.szczepanska@kpodr.pl