Kontakt

DZIAŁ TECHNOLOGI PRODUKCJI ROLNICZEJ

minikowo2

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Dawid Skotnicki
Kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej
e-mail: dawid.skotnicki@kpodr.pl
tel. 52 386 72 34, 723 692 565

Małgorzata Kołacz
Główny specjalista ds. sadownictwa i ochrony roślin
Sadownictwo, integrowana produkcja i ochrona roślin, program rolnośrodowiskowy, BHP
e-mail: malgorzata.kolacz@kpodr.pl
tel. 52 386 72 40, 667 662 836

Natalia Narewska
Główny specjalista ds. łąkarstwa, roślin pastewnych i ochrony roślin
Rośliny pastewne, łąki, program rolnośrodowiskowy, ochrona roślin uprawnych, OSN
e-mail: natalia.narewska@kpodr.pl
tel. 52 386 72 37, 506 392 582

Piotr Dorszewski
Główny specjalista ds. żywienia zwierząt gospodarskich
e-mail: piotr.dorszewski@kpodr.pl
tel. 52 386 72 19, 506 392 900

Anna Mońko-Łanucha
Starszy specjalista ds. produkcji zwierzęcej
e-mail: anna.monko@kpodr.pl
tel. 52 386 72 19, 695 423 700

Daria Rucińska
Specjalista ds. produkcji zwierzęcej
e-mail:  daria.rucinska@kpodr.pl
tel. 52 386 72 19, 667 662 834

Martyna Zielińska-Tadych
Specjalista ds. produkcji zwierzęcej
e-mail:  martyna.zielinska-tadych@kpodr.pl
tel. 52 386 72 19, 723 692 564

Josip Zubac
Specjalista ds. produkcji roślinnej
e-mail: josip.zubac@kpodr.pl
tel. 52 386 72 36, 723 692 569

Aleksandra Heftowicz
Specjalista ds. produkcji roślinnej
email: aleksandra.heftowicz@kpodr.pl,
tel. 52 386 72 37, 667 662 809

Weronika Dziubińska
Specjalista ds. produkcji roślinnej
email: weronika.dziubinska@kpodr.pl
tel. 52 386 72 19, 723 692 586

Wiktor Pilarczyk
Technik ds. produkcji roślinnej
email: wiktor.pilarczyk@kpodr.pl,
tel. 52 386 72 37, 663 731 872

Oddział w Przysieku

Marek Radzimierski
Główny specjalista ds. zbóż 
Zboża, ochrona środowiska na obszarach wiejskich, produkcja roślinna, doświadczenia polowe
e-mail: marek.radzimierski@kpodr.pl
tel. 56 611 09 22, 506 392 682

Oddział w Zarzeczewie

Tomasz Bieliński
Główny specjalista ds. grup producentów rolnych
Grupy producentów rolnych i ogrodniczych
e-mail: tomasz.bielinski@kpodr.pl
tel. 54 255 06 38, 723 692 541

Piotr Borczyński
Główny specjalista ds. warzywnictwa
Warzywnictwo, integrowana produkcja
e-mail: piotr.borczynski@kpodr.pl
tel. 54 255 06 22, 506 392 696

Jakub Borkowski
Główny specjalista ds. trzody chlewnej

e-mail: jakub.borkowski@kpodr.pl
tel. 54 255 06 23, 667 662 788

Bartłomiej Lubiński
Starszy specjalista ds. bydła
Chów i hodowla bydła
e-mail: bartlomiej.lubinski@kpodr.pl
tel. 54 255 06 06, 723 692 557

Adrian Stankiewicz
Starszy specjalista ds. pszczelarstwa
Pszczelarstwo
e-mail: adrian.stankiewicz@kpodr.pl
tel. 54 255 06 29

Agnieszka Szczepańska
Starszy specjalista ds. zbóż i roślin oleistych i pastewnych
e-mail: agnieszka.szczepanska@kpodr.pl
tel. 54 255 06 35, 785 429 604

Skip to content