AktualnościBydło mięsneDróbKozy i owceTrzoda chlewna

Szkolenie online nt. Pozyskania mięsa na użytek własny, uboju z konieczności, rzeźni rolniczych

Wojewódzki Kujawsko-Pomorski Lekarz Weterynarii
oraz
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie


zapraszają na szkolenie online

nt. Pozyskania mięsa na użytek własny, ubój z konieczności, rzeźnie rolnicze

7 grudnia 2023 r. (czwartek) 10:00-13:00

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wcześniejsza rejestracja dostępna pod linkiem:

R e j e s t r a c j a

https://kpodr.clickmeeting.com/pozyskiwanie-miesa-na-uzytek-wlasny-uboj-z-koniecznosci-rzeznie-rolnicze/register

Po rejestracji otrzymacie Państwo, na podany adres e-mail, link umożliwiający uczestnictwo w szkoleniu. Osoby uczestniczące w szkoleniu po jego zakończeniu otrzymają mailowo potwierdzenie uczestnictwa, umożliwiające uzyskanie od Powiatowego Lekarza Weterynarii, właściwego dla miejsca zamieszkania, zaświadczenia dotyczącego ,,Pozyskania mięsa na użytek własny”.

osoba do kontaktu:
Anna Mońko-Łanucha
starszy specjalista ds. produkcji zwierzęcej
anna.monko@kpodr.pl

tel.: 52 386 72 19, 695 423 700

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
zaprasza osoby zajmujące się ogłuszaniem i ubojem zwierząt rzeźnych do wzięcia udziału
w szkoleniu stacjonarnym

„Szkolenie teoretyczne dla osób zajmujących się ogłuszaniem ubojem i działaniami związanymi z uśmiercaniem zwierząt rzeźnych”

kończące się zdobyciem  uprawnień niezbędnych do wydania „Świadectwa kwalifikacji” dla osób zajmujących się ubojem zwierząt
w rzeźniach rolniczych oraz w 
rzeźniach komercyjnych.


termin: styczeń 2024

Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego w Minikowie

Zakresem szkolenia objęte będą wszystkie gatunki zwierząt rzeźnych: trzoda chlewna, drób, bydło, owce, kozy.

Szkolenie spełnia wymagania do potwierdzenia kwalifikacji teoretycznych wymaganych przepisami prawa.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu to 1500 zł brutto, cena obejmuje materiały szkoleniowe, wyżywienie podczas 8 godzinnego szkolenia,
serwis kawowy, udział w egzaminie, wydanie zaświadczenia o zdaniu egzaminu lub świadectwa kwalifikacji.

Po odbyciu szkolenia w Minikowie i zdaniu egzaminu uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie o zdaniu egzaminu teoretycznego z zakresu ogłuszania,
uboju oraz obchodzenia się ze zwierzętami, dla osób dokonujących ogłuszania i uboju zwierząt w rzeźniach komercyjnych lub uprawniające do dokonywania ogłuszania i uboju zwierząt gospodarskich w tzw. „rzeźni rolniczej”.

Szkolenie jest doskonałą możliwością nabycia aktualnej wiedzy z zakresu ogłuszania, uboju i obchodzenia się ze zwierzętami w rzeźni dla osób, które otrzymały „Świadectwa kwalifikacji” w oparciu o stary stan prawny.

Proszę o odpowiedź mailową, do końca grudnia 2023 r. jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w/w szkoleniu.
Anna Mońko-Łanuchatel. 695 423 700
anna.monko@kpodr.pl

Proszę jeśli to możliwe rozesłanie informacji do wszystkich zainteresowanych i wstawienie informacji na Państwa stronę www/facebook.

Skip to content