OFERTA MATEK PSZCZELICH RASY KRAIŃSKIEJ LINII KUJAWSKIEJ na rok 2023

Kujawsko-Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Pasieka Hodowlana w Zarzeczewie


OFERTA MATEK PSZCZELICH RASY KRAIŃSKIEJ LINII KUJAWSKIEJ na rok 2023
Matki pszczele jednodniowe – 30 zł(brutto) – 27,77 zł netto
Matki pszczele czerwiące – 80 zł(brutto) – 74,07 netto
Matki pszczele reprodukcyjne – 250 zł(brutto) – 231,48 netto

Sp. ds. pszczelarstwa
Adrian Stankiewicz, tel. 723 692 555, 54 255 06 29
e-mail: adrian.stankiewicz@kpodr.pl

Matki nabywane z pasieki KPODR w Minikowie oddział w Zarzeczewie podlegają refundacji.

Skip to content