AktualnościTrzoda chlewna

PLAN BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO

Hodowco! Nie czekaj! Już teraz zgłoś się do doradcy po pomoc w sporządzeniu planu bezpieczeństwa biologicznego.

Mimo, że na obszarze Województwa Kujawsko – Pomorskiego nie ma strefy II (różowej) i III (czerwonej) związanych z występowaniem ASF, zwracamy się do rolników z prośbą o opracowanie planu bezpieczeństwa biologicznego (bioasekuracji).  

Jednocześnie informujemy, że taki obowiązek od 1 grudnia będą mieli hodowcy objęci ograniczeniami strefy II (różowej) i III (czerwonej).  Należy jednocześnie pamiętać, że opracowany plan zatwierdza Powiatowy Lekarz Weterynarii. Jest to jedno z wymagań zawartych w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z 7 kwietnia 2021 r., ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń zwanego dalej RWK 2021/605. Posiadanie takiego planu jest podstawowym warunkiem przemieszczeń świń z gospodarstw zlokalizowanych na obszarach objętych ograniczeniami strefy II i III poza te obszary.

Plan bezpieczeństwa biologicznego może zostać opracowany na wzorach przygotowanych przez Główny Inspektorat Weterynarii:

– „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie do 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa”,

– „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie”.

Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej GIW pod adresem:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/wdrazanie-wymagan-rwk-2021605-po-31102021

W linku poniżej znajdują się materiały pomocnicze dla hodowców:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/materialy-pomocnicze-dla-hodowcow-swin
Skip to content