AktualnościDrób

Bezpieczna Ferma

W lutym 2021 rozpoczął się już czwarty etap projektu Bezpieczna Ferma, którego celem jest wdrożenie systemu jakości w celu uzyskania surowca rzeźnego – mięsa kurcząt brojlerów o podwyższonej jakości przy prowadzeniu chowu i żywienia z zastosowaniem kopalin naturalnych. Planowane jest także promowanie tego systemu oraz surowca w ramach innowacyjnych działań marketingowych. Projekt jest odpowiedzią na współczesne trendy i wymagania konsumentów.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego jest członkiem tego przedsięwzięcia, a liderem projektu jest Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Hodowców Drobiu i Producentów Jaj. Za stronę naukową odpowiedzialny jest dr inż. Mirosław Banaszak z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, UTP w Bydgoszczy, który wraz z zespołem prowadzi badania naukowe na czterech fermach kurcząt rzeźnych należących do Henryka Rybki, Roberta Wiśniewskiego, Bernadety Figas i Andrzeja Pańki (członków KPZHDiPJ). Inicjatorem koncepcji projektu jest Daniel Olszewski, który podczas jednej z konferencji organizowanej przez KPODR nawiązał sieć kontaktów, by wykorzystać zastosowanie kopalin naturalnych w produkcji drobiu. Pomysł okazał się trafiony i przedsiębiorca przekonał do jego realizacji wieloletnich producentów drobiu w regionie. 

Metodyka badań obejmuje zróżnicowane aplikowanie mieszanki kopalin naturalnych (glinokrzemiany o wysokiej wodochłonności) do różnych rodzajów ściółek stosowanych w produkcji kurcząt rzeźnych, dodanie mieszanki kopalin do paszy i wypracowanie odpowiednich proporcji, metod i czasu dawkowania, opracowanie metody odchowu z wykorzystaniem kopalin w celu uzyskania mięsa kurcząt rzeźnych o podwyższonej jakości wytwórczej (dobrostan, zdrowotność) i fizyko-chemicznej uzyskiwanego mięsa (produkt o podwyższonej przydatności technologicznej) i podwyższonym statusie bezpieczeństwa (obniżona emisja zanieczyszczeń z kurnika do środowiska, ograniczenia zagrożeń mikrobiologicznych do środowiska). Taka technologia chowu poprawia warunki środowiskowe w kurniku zmniejszając przy tym FDP (zapalenie skóry podeszwy stopy u drobiu). Działania te przekładają się również na poprawę jakości tuszki. Produktem ubocznym chowu kurcząt jest zużyta ściółka, która dzięki domieszkom kopalin, nie jest tak intensywna w swoim zapachu, jak ta bez jego dodatku. W efekcie stosowania systemu zaprezentowanego w projekcie „Bezpieczna Ferma” hodowca podwyższa dobrostan zwierząt w kurniku i dba o środowisko naturalne. Wyniki szczegółowe dostępne będą w raporcie końcowym na koniec doświadczenia wraz z analizą ekonomiczną. 

Projekt rozpoczął się 1 lutego 2020 r., a jego zakończenie planowane jest na początek 2022 roku. Projekt jest bardzo dobrze przemyślany i innowacyjny, świadczy o tym m.in. fakt, że zajął drugie miejsce na liście przysługiwania pomocy finansowej w ramach PROW 2014–2020 Działania M16 Współpraca (nie wliczając woj. mazowieckiego).

Dodatkowo nie dość, że został już zauważony i promowany w TVP, to powstał oddzielny odcinek dzięki uprzejmości CDR w Brwinowie pn. „Kurnik przyjazny zwierzętom i środowisku”, który można zobaczyć na kanale YouTube. Działania projektowe promowane będą również przez wszystkim znanego komika, a jednocześnie najsłynniejszego hodowcę drobiu z Chociul, pana Józka. Będzie to wyjątkowa i niebanalna kampania reklamowa. W Minikowie na konferencji w tym roku przestawione zostaną pierwsze wyniki, przemyślenia i wnioski, a podczas Targów Agro-Tech będzie można poznać pana Józka i konsorcjantów, którzy przysłużyli się do sukcesu tego przedsięwzięcia. Kolejny raz okazuje się, że wspólna praca i działanie zespołowe są kluczem do sukcesu i na tych filarach jest oparte  działanie Współpraca, którego kolejny nabór pojawi się w bieżącym roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zachęcamy Państwa do odwiedzenia strony projektu  https://bezpiecznaferma.pl/ oraz śledzenia kalendarza wydarzeń na www.kpodr.pl.

Anna Mońko-Łanucha
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Fot. D. Olszewski

Skip to content