DróbWażne

Cała prawda o grypie ptaków (HPAI)

  1. Do zakażenia dochodzi nie tylko w wyniku bezpośredniego kontaktu drobiu i dzikiego ptactwa ale również drogą pośrednią tj. poprzez wprowadzanie do gospodarstwa zanieczyszczonej paszy czy słomy.
  2. Większość ognisk HPAI w Polsce wykryto w gospodarstwach położonych w pobliżu rzek, stawów, jezior, które stanowią miejsca bytowania dzikiego ptactwa.
  3. Powiatowy lekarz weterynarii w przypadku pojawienia się ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków, określa obszar zapowietrzony (o promieniu 3 km wokół ogniska tej choroby) oraz obszar zagrożony (o promieniu co najmniej 10 km wokół ogniska tej choroby).
  4. Wg rozporządzenia MRiRW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków ponowne umieszczenie zwierząt w gospodarstwie komercyjnym, w którym stwierdzono grypę ptaków, może nastąpić po upływie 21 dni od dnia zakończenia ostatecznego czyszczenia i odkażania.
  5. W sezonie 2020/2021 do najczęściej występujących gatunków dzikich ptaków u których wykryto obecność wirusa to blaszkodziobe – bernikla białolica, łabędź niemy oraz gęś gęgawa.
  6. W okresie wysokiego ryzyka zaleca się utrzymywanie drobiu w zamknięciu, wolnowybiegowy system chowu stwarza sytuacje wysokiego ryzyka wprowadzenia wirusa grypy do gospodarstwa.
  7. Wirusy grypy są wrażliwe na środki dezynfekcyjne i detergenty, które są powszechnie stosowane.
  8. Nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem HPAI/H5N8 u człowieka, mimo tego u osób, które mają kontakt z drobiem zaleca się stosowanie rutynowych zasad higieny.
  9. Wirus grypy ptaków ginie po obróbce termicznej więc nie występuje on w produktach drobiarskich.
  10. Objawy choroby charakteryzują się łzawieniem, kichaniem, dusznością, obrzękiem zatok podoczodołowych, biegunką, gwałtowny spadem produkcji jaj, skorupy jaj stają się miękkie.

Poniższa tabela obrazuje sytuację epizootyczną w poszczególnych państwach w okresie od 1 stycznia do 4 lutego 2021 roku.

Anna Mońko-Łanucha, KPODR w Minikowie
Źródło: https://www.wetgiw.gov.pl/

Skip to content