AktualnościBydło mięsne

Nabór „Poprawa pozycji konkurencyjnej rolników dzięki ograniczeniu roli pośredników w łańcuchu produkcji wołowiny”

„Poprawa pozycji konkurencyjnej rolników dzięki ograniczeniu roli pośredników w łańcuchu produkcji wołowiny

Operacja realizowana jest przez Federację Grup i Producentów Wołowina Polska wraz z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie oraz Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Wyjazd studyjny w okolice Szepietowa oraz Konferencja na Podlasiu dla rolników zajmujących się produkcją bydła opasowego z województwa kujawsko-pomorskiego

Wydarzenia odbędą się w dniach od 11 do 14 października 2022 roku

Wyjazd ma na celu odwiedzenie i nawiązania bezpośrednich relacji z rolnikami z województwa podlaskiego zajmującymi się opasem bydła rzeźnego. Umożliwi zapoznanie swoich potencjalnych docelowych partnerów – dostawców młodego bydła do opasu
i odwiedzenie ich gospodarstw. Konferencja ma na celu wymianę i upowszechnianie wiedzy oraz doświadczeń dotyczących: przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, poprawy sytuacji rolnika w łańcuchu produkcji wołowiny i generalnie produkcji żywności, korzyści ze współpracy rolników w ramach różnych form integracji sformalizowanej oraz niesformalizowanej (spółdzielni, zrzeszeń, spółek handlowych w tym posiadających status grupy producentów rolnych lub organizacji producentów)  

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału!

Osoba do kontaktu: Bartłomiej Lubiński tel. 723 692 557

Odwiedź portal KSOW – https://ksow.pl. Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Instytucją odpowiedzianą za treść informacji jest Federacja Grup i Producentów
Wołowina Polska

Skip to content