AktualnościBydło mięsne

„Demonstracje z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych” 

W dniu 16 marca 2023 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zawarło umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na realizację operacji w ramach poddziałania „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” pn. „Demonstracje z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych” Operacja będzie realizowana w ramach konsorcjum, którego liderem jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie wraz z Instytutem Zootechniki w Balicach, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz 16 ośrodkami doradztwa rolniczego. Operacja jest wspófinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Operacja ma na celu promowanie i upowszechnianie wśród rolników dobrych praktyk i innowacji w zakresie chowu i hodowli bydła ras mięsnych.

Operacja polega na:

  1. założeniu obiektów demonstracyjnych w gospodarstwach prowadzących chów i hodowlę bydła ras mięsnych pozostających pod kontrolą użytkowości mięsnej i prowadzenia w tych obiektach działalności zgodnie z instrukcją,
  2. przeprowadzeniu demonstracji w obiektach demonstracyjnych,
  3. organizacji konferencji.

W każdym województwie zostanie założony co najmniej 1 obiekt demonstracyjny. Na terenie całego kraju powstanie 41 obiektów demonstracyjnych. Każda demonstracja uwzględni odpowiedni dobór ras, zasady żywienia i utrzymania zwierząt, zabiegi pielęgnacyjne, wymogi dotyczące dobrostanu, zasady bioasekuracji gospodarstw i zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt, elementy rolnictwa precyzyjnego oraz zarządzania stadem i gospodarstwem.

Uczestnikami demonstracji będą rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, właściciele lasów, wnioskodawcy operacji typu „Premie dla młodych rolników”, w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”.

Obszar objęty operacją ma zasięg ogólnopolski.

Liczba uczestników demonstracji wynosi 2825 osób, w tym Kujawsko – Pomorskie 285 osób.

Realizacja operacji potrwa do końca czerwca 2025 roku.


Relacje z demonstracji

Demonstracje nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych

W dniach 30 maja, 27 czerwca oraz 17 sierpnia 2023 roku odbył się pierwszy z trzech zaplanowanych cykli demonstracji w ramach operacji pod nazwą: „Demonstracje z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych”.

Operacja realizowana jest w ramach Konsorcjum wraz z Instytutem Zootechniki w Balicach, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz szesnastoma Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, którego liderem jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Operacja ma na celu promowanie i upowszechnianie wśród rolników dobrych praktyk i innowacji w zakresie chowu i hodowli bydła ras mięsnych.

W pierwszym etapie projektu demonstracje były przeprowadzone w gospodarstwie Pana Łukasz Karmowskiego, znajdującym się w Radziczu, gmina Sadki. Opiekunami gospodarstwa z ramienia KPODR są: Emilia Fohs oraz Bartłomiej Lubiński. Opiekunem naukowym demonstracji z ramienia SGGW jest: dr hab. Marcin Gołębiewski.

Kolejne demonstracje zaplanowane są w październiku, listopadzie oraz grudniu 2023 roku w Gospodarstwie Pana Łukasza Karmowskiego położonego w miejscowości Radzicz oraz w Gospodarstwie Pana Tomasza Gawrońskiego położonego we Włocławku, ul. Lipowa 12.

Realizacja operacji w całej Polsce potrwa do końca czerwca 2025 roku.


Skip to content