AktualnościBydło mięsne

Konkurs PBMR 2022 zaproszenie do wzięcia udziału

Szanowni Państwo,

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego we współpracy z Fundacją Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich przystąpiły do organizacji kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU.

Konkurs realizowany jest pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wystąpiliśmy o objęcie patronatem honorowym Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, JM Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz patronat medialny Redaktora Naczelnego dwumiesięcznika ,,Hoduj z Głową Bydło” – wydawnictwa APRA Sp. z o. o. Partnerzy wydarzenia: Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Polska Federacja Rolna, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Polskie Mięso.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 26 stycznia 2023 r. podczas IX Forum Sektora Wołowiny.

Celem Konkursu jest integracja środowiska hodowców bydła mięsnego i opasowego z sektorem przemysłu mięsnego, upowszechniane wiedzy o chowie i hodowli bydła ras mięsnych, ukazanie znaczenia tego działu produkcji rolnej dla bioróżnorodności i dla gospodarki narodowej.

Kapitułę Konkursu stanowią przedstawiciele organizatora Konkursu, Patronów Honorowych i Patrona Medialnego.

W wyniku Konkursu zostaną wyłonieni najlepsi producenci bydła mięsnego za rok 2022 w trzech kategoriach: hodowca, producent opasów, producent odsadków.

Formularze rejestracyjne i regulamin do pobrania:

https://pzpbm.pl/konkurs-pbmr-2022-zaproszenie/

Skip to content