Ważne

KORONAWIRUS

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 – „koronawirusa”, aby skutecznie chronić zdrowie Klientów KPODR i pracowników Ośrodka, prosimy o wyrozumiałość dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.

Zmiany dotyczą sposobu przyjmowania interesantów w jednostkach organizacyjnych Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego:

– ograniczona zostaje możliwość osobistego załatwiania spraw w powiatowych zespołach doradztwa rolniczego, oddziałach w Przysieku i Zarzeczewie oraz centrum w Minikowie

– kontakt z Pracownikami KPODR – wyłącznie telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej), numery telefonów i adresy e-mail są dostępne na stronie www.kpodr.pl w zakładce KONTAKT. Informacje te będą też wywieszone w widocznym miejscu przy wejściu do biur w PZDR-ach, Oddziałach i Ośrodku w Minikowie

– w sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań we wszystkich jednostkach organizacyjnych KPODR udostępnione zostaną skrzynki podawcze, w których możliwe będzie pozostawienie dokumentów /wniosków/ oświadczeń bez konieczności bezpośredniego kontaktu z pracownikami KPODR. Dokumenty powinny być umieszczone w kopercie. Na kopercie proszę wpisać swoje dane oraz dane doradcy/specjalisty do którego sprawa ma trafić. Prosimy również o dopisek jakiej sprawy dotyczą

Skip to content