AktualnościMechanizacja rolnictwa

Wykorzystanie GPS w rolnictwie

Rosnące koszty nawozów i środków ochrony, a także wymagania w zakresie ochrony środowiska, skłaniają rolników, właścicieli większych gospodarstw, do stosowania bardziej precyzyjnych maszyn wyposażonych w elektroniczne systemy dozowania, bazujące na mapach zasobności lub informacji o występowaniu choroby czy szkodnika. W tym celu wykorzystywany jest system GPS.

GPS (Global Positioning System) jest to system nawigacji satelitarnej opracowany w USA na potrzeby armii. Obecnie wykorzystywany jest na całym świecie, a jego dokładność wynosi od kilku do 20 metrów.

Również w rolnictwie system ten ma dziś ogromne znaczenie. Wprowadzenie w życie rolnictwa precyzyjnego było możliwe dzięki połączeniu systemu GPS oraz GIS (systemów informacji geograficznej). Aplikacje oparte na tych systemach wykorzystywane są do planowania upraw rolniczych, odwzorowania pola, pobierania próbek gleby, prowadzenia ciągnika i mapowania plonów. GPS umożliwia wykonywanie pracy w trudnych warunkach, tj. słabej widoczności, we mgle czy w nocy.

Do zalet systemów kierowania wykorzystywanych w rolnictwie można zaliczyć:

– wykorzystanie ich przy siewie, sadzeniu, nawożeniu, opryskach, wapnowaniu,

– ograniczenie kosztów nasion, paliwa, nawozów, środków ochrony roślin,

– możliwość tworzenia map upraw potrzebnych do precyzyjnego nawożenia,

– oszczędność czasu,

– zwiększenie komfortu pracy.

Rolnictwo działające precyzyjnie zmienia sposób nastawienia rolników i postrzegania ziemi, z której można czerpać dochody. Jest to gromadzenie niezbędnych danych geoprzestrzennych dotyczących wymagań gleby, roślin, zwierząt i podejmowanie działań, w wyniku których nastąpi zwiększenie produkcji rolnej i poprawa w kwestii ochrony środowiska naturalnego. Rolnictwo precyzyjne zyskuje coraz większą popularność, przede wszystkim ze względu na wprowadzenie nowoczesnych narzędzi technologicznych, dokładniejszych i korzystniejszych pod względem ekonomicznym oraz przyjaznych dla użytkownika. Wiele innowacji opartych jest na połączeniu komputerów pokładowych, czujników do gromadzenia danych i systemów odniesienia pozycji.

Systemy GPS są już standardem w wielkoobszarowych gospodarstwach, jednak dla małych gospodarstw technologie te pozostają wciąż poza zasięgiem finansowym. Istnieją jednak tanie i proste w użyciu metody i techniki, które mogą być stosowane przez wszystkich rolników. Dzięki wykorzystaniu systemu GPS, GIS i teledetekcji mogą być gromadzone informacje potrzebne do lepszego wykorzystania ziemi i wody. Dzięki temu można osiągnąć dodatkowe korzyści w wyniku optymalizacji wykorzystania nawozów, określenia progu ekonomicznego w zwalczaniu szkodników     i chwastów oraz ochrony zasobów naturalnych dla kolejnych zastosowań.

Coraz więcej rolników korzysta ze sprzętu bazującego na technologii GPS w celu zwiększenia wydajności i efektywności prowadzonych działań. Rozwój technologii nieustannie poszerza możliwości nawigacji GPS, dzięki czemu zmienia się zarówno jego wygląd, jak i funkcjonalność. Podobnie jak komputery czy telefony, urządzenia GPS stają się coraz bardziej kompaktowe, nowocześniejsze i bardziej dostosowane do bieżących potrzeb rolników.

Dorota Drzazga
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Fot. S. Janiak

Skip to content