Zwierzęta futerkowe

Założenia technologiczne – chów królików

Założenia technologiczne – hodowla królików 

1. Żywienie 

ilość dni żywieniowych 

– dorosłe – 365 dni 

– młodzież – 60 dni 

2. Średnie dzienne dawki granulatu dla jednej sztuki (w kilogramach)

– samce dorosłe – 0,15

– samice dorosłe (nie kotne i w pierwszej połowie kotności) – 0,2

– samice dorosłe (kotne i młodymi) – 0,6

– młodzież w okresie tuczu – 0,12

3. Zapotrzebowanie na wodę w ciągu doby (stały dostęp)

– króliki dorosłe – 0,5-1,5 litra

– króliki młode – 0,2-0,5 litra

4. Produkcja żywca

– stosunek samic do samców 8:1

– brakowanie stada 100%

– średnia ilość miotów w roku od jednej samicy (stanowiska wykotowego) w roku – 36

5. Warunki zoohigieniczne

– temperatura – minimalna 12oC; optymalna 18 oC – 22oC, maksymalna 26 oC

– szybkość przepływu powietrza – 0,25m/sek

– wymiana powietrza – zima 0,8m3/h/kg; lato 4m3/h/kg

– wilgotność maksymalna – 75%

– oświetlenie – stado produkcyjne – 70lux; sektor tuczu – 50lux 

źródło: Kwartalnik Króliki

Skip to content