Drób

Warunki utrzymania dla drobiu

WILGOTNOŚĆ – Zalecana wilgotność względna powietrza w kurniku wynosi 60-70 %

TEMPERATURA – Przy wysokiej temperaturze i niskiej wilgotności powietrza dochodzi do częstych zapaleń płuc, następuje wysuszenie błon śluzowych górnych dróg oddechowych. Niska wilgotność powietrza powoduje, że pióra stają się bardziej łamliwe, a w pomieszczeniu zwiększa się ilość pyłów podraż- niających górne drogi oddechowe. Suche powietrze może również przyczynić się do powstania mykoplazmozy. Natomiast, w pomieszczeniach o niższej temperaturze i wyższej wilgotno- ści może nastąpić ochłodzenie organizmu ptaków, które zmuszone są do wzmożonego oddawania ciepła z organizmu do otoczenia w celu ogrzania powietrza. Pióra stają się wilgotne i tracą swoje właściwości izolacyjne. Takie warunki skutkują obniżeniem odporności, wystąpieniem chorób układu oddechowego, wzrostem zużycia paszy przy stosunkowo małych przyrostach dobowych masy ciała i niskiej nieśności. W budynkach o du- żej kubaturze należy zastosować ogrzewanie i nie dopuszczać do dużych wahań temperatury.

OŚWIETLNIE – Światło o barwie czerwonej wpływa korzystnie na nieśność kur, przyrosty masy ciała kurcząt oraz zapobiega występowaniu pterofagii i kanibalizmu. 

Dla kur i ewentualnie indyków dopuszcza się budynki bez oświetlenia naturalnego (bez okien) i stosowanie różnych programów świetlnych w zależności od typu i kierunku użytkowania ptaków.

Przy odchowie kurcząt brojlerów ważnym czynnikiem stresogennym może być zbyt jaskrawe światło, powodujące występowanie kanibalizmu i wzmożonej agresywności u ptaków. Często stosuje się barwne monochromatyczne światło zielone, niebieskie, które wpływa korzystniej na zachowanie się brojlerów niż światło żółte lub czerwone.

Kaczęta ze względu na wzmożoną płochliwość wymagają nocnego oświetlenia pomieszczeń, a najbardziej korzystne jest światło pastelowe (żarówki matowe lub niebieskie). Młode kaczki do prawidłowego wzrostu potrzebują około 16 godzin światła na dobę.

Bardzo ważna jest ciągłość oświetlenia, gdyż gęsięta bardzo gwałtownie reagują na przerwę w oświetleniu, skupiając się i dusząc. W przerwie nocnej należy wprowadzić oświetlenie koloru czerwonego lub białego o małej intensywności, 0,5-1 W/m2. U gęsi, w pierwszych trzech dobach stosuje się oświetlenie ciągłe, a później wprowadza się 14-16 godzinny dzień świetlny.

źródło: CDR Brwinów, Warunki utrzymania drobiu w świetle obowiązujących praw, Poznań 2013

Skip to content