Drób

Wygodny kurnik

Występująca od dłuższego czasu przewaga podaży nad popytem na jaja konsumpcyjne, jak również uaktywnienie się ekologów ożywia temat humanitarnego chowu drobiu. Konsumenci w większości chcieliby kupować jaja od kur utrzymywanych w niskiej obsadzie i korzystających z naturalnych wybiegów, ale mogą być one droższe.

Chów kur w systemach alternatywnych w porównaniu do konwencjonalnego chowu w klatkach niezmodyfikowanych wymaga od hodowcy więcej wiedzy fachowej, między innymi ze stosowania programów żywienia i oświetlenia tak, aby liczba złożonych jaj poza gniazdem była jak najniższa.

Kury utrzymywane w alternatywnych systemach mają większą przestrzeń życiową (szczegółowe wymogi przedstawia tabela 1), co umożliwia im ujawnienie odruchów behawioralnych. Stosowany sprzęt z reguły jest droższy, a jego obsługa bardziej pracochłonna. Kury nioski w większym stopniu narażone są na obecność pasożytów i zarażenie chorobami. W związku z tym wymaga się droższej opieki weterynaryjnej i stosowania większej ilości środków farmakologicznych dla niosek. Efekty produkcyjne: nieśność i wykorzystanie paszy są o kilkanaście procent gorsze, co zwiększa koszty produkcji jaj. Wydaje się, że jaja pochodzące od kur utrzymywanych na wybiegach są zdrowsze, nie stwierdzono jednak jeszcze naukowo lepszej ich wartości biologicznej. Konsekwencją systemów ekologicznych i alternatywnych z wybiegami jest przedłużenie cyklu produkcyjnego, zwiększenie powierzchni produkcyjnej, wzrost ogólnych kosztów utrzymania, w tym nakładów związanych z usuwaniem pomiotu i transportem.

W każdym systemie utrzymania kur muszą być spełnione warunki z zakresu dobrostanu.

Aktualnie w systemie alternatywnym najczęściej utrzymuje się kury w chowie ściółkowym z dostępem do wybiegu.

Należy stwierdzić, że chów kur niosek w systemach alternatywnych wynika ze zmiany przepisów Unii Europejskiej. Koszt produkcji pozyskiwanych jaj jest relatywnie wyższy, co uzasadnia, że producenci mogą ubiegać się o wyższe ceny.

Wzrost popytu na jaja konsumpcyjne z systemów alternatywnych uzależniony jest od skuteczności reklamy i możliwości finansowych konsumentów.

Janusz Wojciechowski
KPODR Minikowo

Skip to content