DróbInne zwierzęta

Wychów bażantów

Przed rozpoczęciem wychowu ptaków należy zorganizować wychowalnię. Wychowalnia dla bażantów może służyć dwóm celom, wychowu ptaków przez 6-10 tygodni lub odchowu maksymalnie do 24 tygodnia życia. Wychowalnia powinna być wyposażona w kojce o powierzchni 6-8 m2, które łączy się z wybiegami zewnętrznymi o powierzchni 25 m2. Przed wprowadzeniem piskląt do wychowu należy wymyć pomieszczenie ciepłą wodą pod ciśnieniem i przeprowadzić dezynfekcję.

Obsada wychowalni w czasie wychowu powinna kształtować się na jednym metrze kwadratowym następująco:

  • do 8. tygodnia życia ptaków 3-4 sztuki,
  • od 8. do 24. tygodnia 1 sztuka.

Każdy przygotowany kojec należy wyposażyć w sztuczną kwokę z możliwością regulacji wysokości jej zawieszenia. Temperaturę w okresie wychowu ptaków należy obniżać następująco:

1. tydzień 36-32°C
2. tydzień 32-25°C
3. tydzień 25-20°C
4. tydzień 20-18°C
5. tydzień 20-18°C
6. tydzień 20-18°C

Przez pierwsze 10 dni życia bażanciąt do karmienia używa się tace i poidła przeznaczone dla piskląt. Po tym okresie wprowadza się do podawania mieszanek koryta rynnowe lub półautomaty paszowe o brzegu 100 cm na kojec. Natomiast długość brzegu poidła w kojcu powinna wynosić 50 cm. Od 4. tygodnia wychowu, ptakom należy zapewnić nieograniczony dostęp do wybiegów.

Pisklęta bażancie charakteryzuje wyjałowienie i niska kwasowość przewodu pokarmowego po wylęgu. Dlatego zwraca się szczególną uwagę na regulacje kwasowości treści jelit tych ptaków w pierwszych dniach życia. Poprzez zastosowanie różnych zakwaszaczy w formie podawanych do wody kwasów: mlekowego, octowego, cytrynowego, propionowego lub mrówkowego, bądź dodawanych do mieszanek lub wody gotowych dostępnych na rynku preparatów Cytromix, Agricid, Myco Curb i innych.

Wykorzystanie składników pokarmowych przez rosnące bażanty jest bardzo zbliżone do indyków. Systemy żywienia bażantów w okresie wychowu zależą od przeznaczenia ptaków po zakończonym okresie wychowu bądź odchowu. Bażanty przeznaczone na ubój lub bezpośredni odstrzał żywi się intensywnie w oparciu o zbilansowane mieszanki pełnoporcjowe o dużej koncentracji białka i energii. Natomiast bażanty przeznaczone do introdukcji, bądź dalszego chowu z przeznaczeniem na przyszłoroczną reprodukcję żywi się w sposób ekstensywny.

Zalecane zawartości składników pokarmowych stosowanych w czasie chowu i wychowu bażantów przedstawiono w tabeli.

Tab. 2. Zawartość składników pokarmowych dla bażantów w wychowie (Normy żywienia drobiu, 1996)

Po zakończeniu wychowu, tj. w wieku 16. tygodni bażanty przeznaczone do dalszego chowu należy żywić mieszankami paszowymi stosowanymi w tzw. okresie spoczynkowym, w którym to wymagana zawartość białka ogólnego spada do 13%, a ilość włókna surowego
w mieszance może wzrosnąć do 6%.

Bażanty żywione intensywnie przeznaczone do uboju, przy prawidłowo rozwiniętym upierzeniu, przeznacza się na całe tuszki konsumpcyjne. Masa ciała ubijanych ptaków  wynosi od 0,8 kg w 12 tyg. do 1,0 kg w 20 tygodniu życia przy wydajności rzeźnej ok. 73%. Udział mięśni w tuszce wzrasta z wiekiem i przekracza 55% w 20 tygodniu odchowu.

Janusz Wojciechowski
KPODR Minikowo

Skip to content