Inne zwierzętaWażne

Nowe przepisy nakładają również na hodowców obowiązek zgłaszania źrebiąt do opisu w celu wystawienia paszportów w terminie do 90 dnia od ich narodzin.

Drodzy Państwo,

6 stycznia 2023 r. weszła w życie ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z dnia 4 listopada 2022 r. i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. W konsekwencji wprowadzenia powyższych aktów prawnych podmiotem prowadzącym bazę danych koniowatych jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Polski Związek Hodowców Koni jest odpowiedzialny za wystawianie paszportów koniowatych większości ras i typów koni i koniowatych hodowanych w Polsce.

Nowe przepisy nakładają również na hodowców obowiązek zgłaszania źrebiąt do opisu w celu wystawienia paszportów w terminie do 90 dnia od ich narodzin. Ustawodawca przewiduje konsekwencje dla hodowców którzy nie dotrzymają tego terminu!

Dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o niezwlekanie i zgłaszanie na bieżąco źrebiąt do identyfikacji poprzez bazę IRZ plus.

Szczegółowe informacje dotyczące zgłaszania źrebiąt do opisu uzyskacie Państwo w powiatowych biurach ARiMR.

Ogólne informacje na temat ustawy o identyfikacji uzyskacie Państwo również na https://www.pzhk.pl/2023/01/ustawa-o-identyfikacji-faq-i-informacje/

Z poważaniem
Jarosław Lewandowski
Dyrektor
Kujawsko – Pomorskiego Związku Hodowców Koni
Al. Powstańców Wielkopolskich 10
85-090 Bydgoszcz
Polska/ Poland
www.kpzhk.pl

Skip to content