AktualnościBydło mięsne

„Poprawa pozycji konkurencyjnej rolników dzięki ograniczeniu roli pośredników w łańcuchu produkcji wołowiny” Konferencja odbędzie się w dniach od 29 do 30 marca 2023 roku.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

„Poprawa pozycji konkurencyjnej rolników dzięki ograniczeniu roli pośredników w łańcuchu produkcji wołowiny


Operacja realizowana jest przez Federację Grup i Producentów Wołowina Polska wraz z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie oraz Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Podsumowaniem II etapu i całej operacji będzie konferencja dla 140 osób: 100 rolników – kluczowych uczestników operacji, którzy wezmą udział we wcześniejszych wyjazdach studyjnych oraz zaproszonych gości reprezentujących podmioty i instytucje zajmujące się szeroko pojętym wsparciem sektora rolnego w tym przede wszystkim integracją oraz sektorem wołowiny: doradców, reprezentantów nauki, samorządu terytorialnego, organizacji producenckich oraz branżowych, szeroko pojętych instytucji wsparcia rolnictwa, innych rolników zainteresowanych tematem oraz przedstawicieli mediów.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie informuje, iż konferencja podsumowująca operację dotyczyć będzie dobrych praktyk w obszarze przedsiębiorczości na obszarach wiejskich wypracowanych zarówno w trakcie realizacji operacji jak i innych projektów współfinansowanych z PROW oraz dalszych perspektyw związanych z poprawą pozycji konkurencyjnej rolników w łańcuchu produkcji wołowiny. Konferencja ma na celu wymianę i upowszechnianie wiedzy oraz zdobytych doświadczeń.


PROGRAM RAMOWY

Projekt „Poprawa pozycji konkurencyjnej rolników dzięki ograniczeniu roli pośredników w łańcuchu produkcji wołowiny”

Minikowo, 29-30 marca 2023 r.

Miejsce konferencji:
Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego,
Minikowo
89-122 Minikowo k. Nakła nad Notecią

Konieczna jest wcześniejsza telefoniczna rejestracja na konferencję pod numerem tel. 52 386 72 19
Liczba miejsc ograniczona.

PROGRAM:

29 marca 2023 – I DZIEŃ

12:30 – 13:30 Rejestracja uczestników, serwis kawowy
13:30 – 14:00Otwarcie konferencji – prezentacje potencjału poszczególnych województw info na temat zrealizowanych wyjazdów studyjnych
14:00 – 14:30Obiad
14:30 – 15:30Integracja pionowa w łańcuchach produkcji żywności na przykładzie wołowiny
15:30 – 16:30Panel dyskusyjny
16:30 – 17:00Przerwa kawowa
17:00 – 18:00Profilaktyka w produkcji bydła i jej wpływ na efektywność produkcji
18:00 – 19:00Panel dyskusyjny
19:00 – 19.15Podsumowanie i zakończenie I dnia Konferencji
19:15Kolacja

30 marca 2023 – II DZIEŃ

09:00 – 10:00 Krajowe i międzynarodowe certyfikaty jakości, paszportyzacja polskiej żywności ze szczególnym uwzględnieniem wołowiny
10:00 – 11:00Panel dyskusyjny
11:00 – 11:15Przerwa kawowa
11:15 – 12:15Światowe rynki agro i przyszłość produkcji mięsnej ze szczególnym uwzględnieniem wołowiny
12:15 – 13:15Panel dyskusyjny i dobre praktyki w zakresie budowy bezpośrednich partnerskich relacji handlowych i wzajemnego zaufania
13:15 – 13:30Podsumowanie i zakończenie Konferencji
13:30 – 14:00Obiad

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Osoba do kontaktu:
Daria Rucińska
e-mail: daria.rucinska@kpodr.pl
tel. 52 386 72 19

Instytucją odpowiedzianą za treść informacji jest Federacja Grup i Producentów Wołowina Polska

Skip to content