AktualnościPszczoły

Ruszyła dopłata do przezimowanych rodzin pszczelich w 2022 roku.

Marzec okazał się miesiącem łaskawym dla pszczelarzy. W większości pasiek dokonano już przeglądów rodzin pszczelich i rozpoczęto przygotowania do nadchodzącego sezonu pszczelarskiego. W tym roku jak i w ubiegłym pszczelarze mogą liczyć na wsparcie w wysokości 20 zł do przezimowanej rodziny pszczelej.

Wsparcie realizowane jest w formie pomocy de minimis w rolnictwie, a wnioski przyjmowane są w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 01.04.2022 r. do 31.05.2022 r. Można to zrobić osobiście lub przez pełnomocnika, wysłać poleconą przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

BENEFICJENTEM POMOCY MOŻE BYĆ PSZCZELARZ:

  • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, tzw. numer EP (ewidencja producentów)
  • który prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

  • zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, oraz o aktualnej liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc,
  • zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis  – o ile w treści wniosku nie złożono oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis.
  • w przypadku braku tzw. numeru EP, należy do wniosku dołączyć wypełniony i podpisany wniosek o wpis do EP.

Aktualne wnioski należy pobrać ze strony ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-pszczelarzy—nabor-2022

Opracowano na podstawie:
https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-pszczelarzy—nabor-2022

§ 13zf rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187, z późn. zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dz.U. 2015 poz. 187

Skip to content