Bydło mięsneWażne

Poprawa pozycji konkurencyjnej rolników dzięki ograniczeniu roli pośredników w łańcuchu produkcji wołowiny

Poprawa pozycji konkurencyjnej rolników dzięki ograniczeniu roli pośredników w łańcuchu produkcji wołowiny

Partner KSOW: Federacja Grup i Producentów Wołowina Polska wraz z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie oraz Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Realizacja operacji rozpoczęła się 1 kwietnia 2022 r. i zakończy 31 października 2023 r.

Problemów Polski w obszarze produkcji wołowiny jest wiele, pomimo faktu iż jesteśmy jednym z wiodących producentów w Europie, a około 80% naszej produkcji trafia na rynki zagraniczne, głównie europejskie.

Pierwszy z nich to ogromna nierównowaga i dominująca pozycja pośredników w łańcuchu produkcji. Szczególnie na etapie zakupu młodego bydła – cieląt i odsadków, których tradycyjnym zagłębiem jest północny wschód Polski – województwa podlaskie oraz warmińsko-mazurskie. Młode bydło – cielęta oraz odsady trafiają często do województw kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego za pośrednictwem kilku pośredników. Potrzebna jest natychmiastowa zmiana układu sił w łańcuchu, w którym występuje wiele nieprawidłowości, a pozycja rolników jest zdecydowanie najsłabsza. Drugim etapem w łańcuchu, na którym dominującą pozycję mają pośrednicy jest etap sprzedaży dorosłych sztuk. Kluczowy wydaje się jednak ten pierwszy, który w znacznym stopniu decyduje o powodzeniu i efektywności całego procesu opasu. Kolejnym problemem, a w zasadzie źródłem problemów opisanych powyżej, jest zdecydowanie zbyt niski poziom integracji, co w zderzeniu z bardzo rozdrobnionym rolnictwem – przy bardzo małej średniej wielkości gospodarstwa i stada – powoduje, że w łańcuchach produkcji występuje bardzo duża nierównowaga oraz jest w nim zdecydowanie za dużo elementów – przede wszystkim pośredników, którzy przejmują ogromną część generowanych w łańcuchu zysków. A im krótszy łańcuch, tym jest bardziej efektywny. Dlatego należy upowszechniać wiedzę w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze integracji i bezpośredniej współpracy pomiędzy rolnikami, co zaowocuje zupełnie nowym modelem biznesowym i łańcuchem produkcji opartym na bezpośredniej współpracy rolników. Konieczna jest poprawa pozycji rolników w łańcuchach produkcji, które w tej chwili nie funkcjonują w odpowiedni sposób, ich skrócenie oraz nawiązanie w nim partnerskich, uczciwych relacji opartych na wzajemnym zaufaniu. Pozwoli to w pełni zrealizować olbrzymi potencjał w produkcji jednego z flagowych produktów polskiego rolnictwa, czyli wołowiny.

Zmiana układu sił w łańcuchu produkcji wołowiny i poprawa pozycji rolników otworzy drogę do rozwoju, realizacji w łańcuchu wspólnego celu w postaci produkcji żywności (w tym przypadku wołowiny) najwyższej jakości oraz budowy marki polskiej wołowiny na światowych, globalnych rynkach (jest to szczególnie istotne biorąc pod uwagę fakt, że około 80% polskiej wołowiny kierowane jest na eksport). Poprawa struktury i efektywności produkcji w małych i średnich, rodzinnych gospodarstwach – produkcji naturalnej, tradycyjnej (nie przemysłowej, która dominuje na świecie) w zintegrowanych warunkach może być doskonałą receptą na sukces polskich hodowców i producentów bydła mięsnego oraz całego łańcucha produkcji wołowiny.

Podejmujemy w tym obszarze wspólne działania, które powinny poprawić obecną sytuację. Realizowana operacja jest projektem dwuletnim, a zmierza ona do poprawy pozycji konkurencyjnej rolników poprzez ograniczenie roli pośredników w łańcuchu produkcji wołowiny na etapie zakupu – sprzedaży młodego bydła (cielęta i odsady). W projekcie udział weźmie 100 rolników z czterech województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego (jako jeden region – tradycyjni i dominujący dostawcy młodego bydła – cieląt i odsadków) oraz kujawsko- -pomorskiego i wielkopolskiego (jako jeden region – tradycyjny obszar zajmujący się opasem bydła rzeźnego).

W ramach operacji zostanie zorganizowany wyjazd studyjny w okolice Szepietowa dla rolników zajmujących się produkcją bydła opasowego z województwa kujawsko-pomorskiego. Wyjazd odbędzie się w dniach od 11 do 13 października 2022 roku.

Podsumowaniem I roku projektu będzie konferencja dla 140 osób: 100 rolników – kluczowych uczestników operacji, którzy wezmą udział we wcześniejszych wyjazdach studyjnych oraz zaproszonych gości reprezentujących podmioty i instytucje zajmujące się szeroko pojętym wsparciem sektora rolnego, w tym przede wszystkim integracją oraz sektorem wołowiny: doradców, reprezentantów nauki, samorządu terytorialnego, organizacji producentów oraz branżowych, szeroko pojętych instytucji wsparcia rolnictwa, innych rolników zainteresowanych tematem oraz przedstawicieli mediów.

Konferencja odbędzie się w dniach od 13 do 14 października 2022 roku.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego informuje, iż konferencja ma na celu wymianę i upowszechnianie wiedzy oraz doświadczeń, a także dobrych praktyk wypracowanych w ramach operacji.

Tekst i fot. Bartłomiej Lubiński, KPODR

Skip to content