AktualnościDróbŻywienie zwierząt

Jak poprawić nieśność u kur?

Co zrobić, aby jak najbardziej wykorzystać potencjał kur? Poniżej podajemy praktyczne porady, aby cieszyć się produktem z własnego podwórka i poprawić nieśność kur niosek z przydomowego chowu.

Optymalna temperatura dla niosek wynosi od 14–20oC. Duże wahania temperatur wpływają na zmniejszenie nieśności, zaś duże upały wpływają na zmniejszenie nieśności oraz spożycia paszy, a o 36% zwiększa się wtedy pobór wody.

Przemarznięcie niosek nawet kilkugodzinne powoduje również znaczne obniżenie nieśności.

Wilgotność względna powinna znajdować się między 60–75%. Konieczny jest brak przeciągów, gdyż żadne ptaki nie znoszą ich dobrze.

Gdy chcemy wprowadzić nową paszę, robimy to stopniowo. Nioski w chowie przyzagrodowym powinny w dziennej dawce otrzymać: 16–18% białka, 10–12 MJ energii metabolicznej, 0,75–0,85% lizyny, 0,33–0,35% metioniny, 3,5% wapnia, 0,5–0,7% fosforu, 0,15% sodu i 0,17% chloru.

Zbyt duże zużycie ziaren, zielonek czy ziemniaków może spowodować spadek nieśności z powodu niskiej ilości białka, które jest również niezbędne w prawidłowym tworzeniu się jaj. Wysoka ilość białka pochodzenia roślinnego znajduje się w nasionach takich jak soja, słonecznik i rzepak oraz ich makuchy, a także odmiany łubinu, grochu i bobiku.

Wpływ na jakość skorupy ma wapń – budulec skorupy, najczęstszym jego źródłem jest kreda. Jednak nie zaleca się podawania samej kredy pastewnej, lepiej wymieszać ją z innymi ogólnodostępnymi dodatkami mineralnymi.

Należy pamiętać jak niezwykle ważną funkcję pełni woda – niedobór wody przez dobę może spowodować u kur przerwę w nieśności trwającą nawet dwa tygodnie, dłuższy brak wody odpowiednio ten czas wydłuża. Podawana woda powinna mieć temperaturę 10–12oC, zbyt zimną i zbytnio nagrzaną wodę ptaki piją niechętnie.

W kurniku powinna się znajdować odpowiednia ilość gniazd, tj. na jedną gniazdo nie powinno przypadać więcej jak 7 kur, optymalnie jest 4–5 kur niosek. Gniazda powinny być wyścielone czystą słomą.

Istotna jest obsada zwierząt, według Rozporządzenia dotyczącego minimalnych wymagań utrzymania kur niosek (dla stada powyżej 350 kur) wynosi maksymalnie do 9 sztuk/m2, jednak zalecana obsada kur w warunkach przyzagrodowych w kurniku to 4–5 sztuk na m2.

Kura powinna mieć też miejsce na odpoczynek do tego służą – grzędy – żerdzie/słupki poziome do spania powinny mieć średnicę 4 cm i znajdować się na wysokości 1 m, nie wyżej, tak aby nioski mogły na nie swobodnie wskoczyć. Na 1 m grzędy przypada 4–5 kur, odstępy między grzędami powinny wynosić ok. 35–40 cm, najczęściej wykorzystywane jest do ich budowy drewno. Zalecane jest postawienie stelażu pod dużym kątem, solidnie przytwierdzonego do ściany, tak aby ptaki miały swobodny dostęp do każdego poziomu, ale również, aby nie brudziły się nawzajem.

Dobór odpowiedniego oświetlenia wpływa również na nieśność. Kury są zwierzętami, które silnie reagują na zmiany oświetlenia, przy krótkim dniu świetlnym szczególnie jesienią i zimą pobierają mniej paszy, skraca się ich okres żerowania, a co za tym idzie produkują mniej jaj. Dobowe zaopatrzenie kur w światło wynosi minimum 14 godzin, do 16 godzin. Natężenie światła dla kur niosek powinno wynosić 3 W/m2 powierzchni kurnika. Nie należy przekraczać tej wartości, ponieważ zbyt intensywne światło może spowodować u nich rozdrażnienie, stres i stać się przyczyną kanibalizmu.

Stosunek okien do podłogi powinien wynosić od 1 : 6 do 1 : 8, co w praktyce przekłada się, że na jeden metr kwadratowy powierzchni okien ma przypadać 6–8 m2 powierzchni podłogi.

Należy zminimalizować stres kur, ponieważ może on powodować deformację jaj, odgniecenia, pęknięcia. Należy pamiętać o dościelaniu świeżej słomy, aby uniknąć zabrudzeń, skażenia szkodliwymi gazami i stworzyć jak najbardziej optymalne warunki dla naszych niosek.

Anna Mońko-Łanucha
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Fot. pixabay

Skip to content