Bydło mięsne

QMP – dobra wołowina

Czy produkcja żywca wołowego w Polsce może być opłacalna? Czy podczas aktualnej sytuacji na rynku można liczyć na dodatkowy zysk? Producenci żywca wołowego biorący udział w Systemie QMP mogą liczyć na pewny rynek zbytu, wzrost dochodów, a także na wsparcie ze strony licznych organizacji. Jednakże hodowcy powinni przestrzegać wymagań dobrostanu i reguł ustanowionych przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego w ramach Systemu QMP.

W 2008 roku System Jakości Mięsa Wołowego QMP (Quality Meat Program) został uznany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako krajowy system jakości żywności. Opracowany został przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego po to, by wspierać polskich producentów żywca wołowego. Mięso pozyskiwane od zwierząt uznanych jako certyfikowane odznacza się większą kruchością, miękkością i soczystością oraz łatwością obróbki, a także wyższą jakością handlową tuszy wołowej. System ten jest otwarty na hodowców bydła mięsnego, przetwórców mięsa, przewoźników żywca i wytwórców pasz. Uczestnicy biorący udział w programie QMP podlegają certyfikacji na zgodność z odpowiednimi wymogami zawartymi w aktualnych standardach, QMP – bydło, QMP – pasze, QMP –  transport, QMP – mięso.

Korzyści płynące z uczestnictwa w Systemie QMP

– zwiększenie dochodowości producentów żywca wołowego,

– wypłacana premia przez certyfikowane ubojnie za dostawę bydła wynosząca od 1 zł/kg do 2 zł/kg WBC (wagi bitej ciepłej) – wysokość premii zależy od indywidualnych uzgodnień pomiędzy rolnikiem a zakładem ubojowym,

– współpraca oraz wsparcie licznych instytucji,

– pewne rynki zbytu (krajowe i zagraniczne) utworzone przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego,

– obopólne korzyści dla konsumentów i producentów żywca wołowego.

Podstawowe wymagania:

Rasy bydła: mięsne – limousine, charolaise, hereford, salers, angus, simentaler, a także mieszańce mięsne (MM), których materiał ojcowski pochodzi od buhajów mięsnych.

Wyższy poziom dobrostanu: utrzymywanie zwierząt w oborze wolnowybiegowej w systemach grupowych, zalecane jest także prowadzenie dekornizacji i kastracji.

Żywienie i pasze: skarmianie zwierząt musi być zgodne ze standardami opasania przyjętymi przez System QMP, natomiast pasze muszą pochodzić od uczestników Systemu QMP lub z innych źródeł, które są akredytowane na zgodność z regulacjami prawnymi Polski i UE, które zapewniają utrzymanie zwierzęcia w pełnym zdrowiu i pokryją zapotrzebowanie pokarmowe zgodne z ich stanem produkcyjnym oraz fizycznym.

Transport zwierząt musi odbywać się zgodnie z wszelkimi warunkami utrzymania dobrostanu zwierząt.

Ubój: przeprowadzenie uboju musi być dokonane w certyfikowanych zakładach ubojowych z przestrzeganiem wymogów zawartych w przepisach i kodeksach postępowania, koniecznie uwzględniając zminimalizowanie stresu u zwierząt.

Zasady QMP regulują precyzyjnie każdy etap procesu produkcji: zachowanie wszelkich zasad dotyczących dobrostanu zwierząt, utrzymywanie zwierząt na wolnym wybiegu i zapewnienie opieki weterynaryjnej, dobór najlepszych ras do produkcji mięsa wołowego, identyfikowalność mięsa (na etykiecie pełna nazwa pochodzenia), klasyfikacja i selekcja tusz w zakładach, a pasze powinny być wysokiej jakości. Aby uzyskać certyfikat należy spełniać wszystkie wymagania, które są zgodne z Systemem QMP, następnie złożyć wniosek o certyfikację do jednej z jednostek certyfikujących, takich jak: EKOGWARANCJA PTRE sp. z o.o.,

Biocert Małopolska Sp. z o.o. lub COBICO Sp. z o.o. Ostatnim krokiem jest pozytywne przejście kontroli przez jednostkę certyfikującą oraz wydanie certyfikatu.

Certyfikat

Certyfikat otrzymuje się na okres 14 miesięcy, po upływie tego okresu można starać się o odnowienie, przy czym procedura zostaje taka sama jak przy jego uzyskaniu. Audity wewnętrzne przeprowadzane są co najmniej raz w roku, rolnik powinien posiadać pełną dokumentację.

Kupując wołowinę QMP konsumenci wspierają polskie rolnictwo, a także mają pewność, że zakupują mięso wołowe o pożądanych parametrach organoleptycznych.

Więcej informacji na stronie: www.qmpsystem.pl

Daria Andrzejewska
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, fot. internet

Skip to content