Aktualności

Zmiany w wystawianiu faktur do paragonów

Od 1 stycznia br. fakturę do sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej i potwierdzonej paragonem można wystawić tylko wtedy, jeżeli paragon ten zawiera NIP. Z kolei paragon do kwoty 450 zł brutto (100 euro) z NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną.

W niektórych sytuacjach paragon może zastąpić fakturę. Jednak, aby było to możliwe nie musi zawierać danych nabywcy, a więc imienia i nazwiska lub nazwy oraz jego adresu, ale koniecznie musi zawierać NIP nabywcy. Podatnik może więc w szczególności skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego, jak również zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów.

Od 1 stycznia 2020 r. fakturę można wystawić tylko i wyłącznie, jeżeli sprzedaż została zarejestrowana na kasie fiskalnej oraz potwierdzona paragonem, który zawiera NIP. Oznacza to, że już w momencie sprzedaży klient musi określić czy kupuje jako podatnik czy jako konsument.

Zasady tej nie stosuje się do sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej przed 1 stycznia br. Oznacza to, że do paragonu fiskalnego bez NIP, który dokumentuje sprzedaż zarejestrowaną na kasie fiskalnej do 31 grudnia 2019 r., sprzedawca może wystawić fakturę z NIP. Natomiast klient może ją ująć w prowadzonej przez siebie ewidencji dla celów podatkowych.     

Jeżeli podatnik kupuje i chce otrzymać fakturę VAT musi:

– przy paragonie do kwoty 450 zł brutto (100 euro) – podać swój NIP przed zakończeniem sprzedaży na kasie fiskalnej. Otrzyma wtedy fakturę wystawioną w formie uproszczonej (czyli paragon z NIP), traktowaną jak zwykła faktura,

– przy paragonie powyżej kwoty 450 zł brutto (100 euro) – podać swój NIP przed zakończeniem sprzedaży na kasie fiskalnej. Na podstawie takiego paragonu z NIP będzie mógł wystąpić do sprzedawcy o wystawienie faktury.

Jeśli klient nie poda NIP do czasu wystawienia paragonu, uznaje się, że kupuje jako konsument. Może wystąpić o wystawienie faktury, jednak sprzedawca wystawi mu fakturę taką, jak dla konsumentów – bez NIP nabywcy.

Dodatkowo ustawodawca przewidział sankcje w art. 106b pkt. 6 Ustawy o VAT. Organ podatkowy w przypadku naruszenia powyższych przepisów będzie ustalał dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku VAT wykazanego na tej fakturze. Natomiast w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

Reasumując, kolejne zmiany zostały wprowadzone, aby uszczelnić system podatkowy. Dotychczas bardzo często zdarzało się, że wystawiano faktury do paragonów fiskalnych wygenerowanych przez kasę, a nie odebranych przez klientów.

Źródło: www.gov.pl
Paulina Cholewińska
Kujawsko-Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego

Skip to content