Aktualności

Zawiadomienie o wykryciu materiału genetycznego wirusa grypy ptaków podtypu H5N1

Zawiadomienie o wykryciu materiału genetycznego wirusa grypy ptaków podtypu H5N1 u ptaków dzikich na terenie powiatu toruńskiego

Zawiadomienie o wykryciu materiału genetycznego wirusa grypy ptaków podtypu H5N1 u ptaków dzikich na terenie powiatu żnińskiego

Zawiadomienie o wykryciu materiału genetycznego wirusa grypy ptaków podtypu H5N1 u ptaków dzikich na terenie powiatu lipnowskiego

Zawiadomienie o wykryciu materiału genetycznego wirusa grypy ptaków podtypu H5N1 u ptaków dzikich na terenie powiatu włocławskiego

Skip to content