WażneZboża

Odmiany zbóż ozimych rekomendowane do uprawy w województwie kujawsko-pomorskim w 2021 roku

Wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego stanowią podstawę tworzonej corocznie od 2004 roku Listy odmian zalecanych (LOZ) do uprawy na obszarze województwa. Znajdują się na niej odmiany, które wyróżniają się na tle pozostałych wysokim potencjałem plonotwórczym i innymi korzystnymi cechami rolniczo-użytkowymi. Lista tworzona jest w celu ułatwienia podjęcia decyzji o wyborze odpowiedniej odmiany do uprawy w określonych warunkach klimatyczno-glebowych danego województwa.

W opracowaniu przedstawiona jest Lista odmian zbóż ozimych zalecanych do uprawy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz opis nowych odmian wpisanych do Krajowego rejestru (KR)  w 2021 roku. Opisy odmian tworzone są przez pracowników Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej. Na końcu opisu przedstawiony jest hodowca odmiany lub zgłaszający odmianę (reprezentant hodowcy).

Informacje o plonowaniu gatunków zbóż i innych roślin rolniczych badanych w ramach PDO w naszym województwie będą przedstawione na stronie internetowej: www.chrzastowo.coboru.gov.pl.

Lista odmian zbóż ozimych zalecanych (LOZ) do uprawy na rok 2021 w województwie kujawsko-pomorskim

dr inż. Małgorzata Woropaj-Janczak
COBORU Stacja Doświadczalna  Oceny Odmian w Chrząstowie

Skip to content