Pszczoły

Historia pasieki w Zarzeczewie

Pasieka hodowlana w KPODR Minikowo Oddział w Zarzeczewie jest prowadzona  od 1980 roku, początkowo głównie jako baza szkoleniowa dla pszczelarzy regionu. W roku 1990 rozpoczęto hodowlę pszczół rasy kraińska linia Kujawska i od tego czasu pasieka została uznana za ośrodek hodowli pszczół tej rasy.

Co roku do pasiek głównie z  terenu województwa kujawsko-pomorskiego trafiało od 200 do 300 matek pszczelich.

Realizacja programu polega na doborze matek pszczelich o pozytywnych cechach użytkowych w kierunku utrwalenia pożądanego typu użytkowego określonego dla linii Kujawskiej. Jest on integralną częścią Krajowego Programu Hodowlanego Genetycznego Doskonalenia Pszczół.

Program hodowlany genetycznego doskonalenia pszczół rasy kraińskiej linii Kujawska prowadzony jest w celu poprawy cech użytkowych przydatnych do gospodarki pasiecznej na pożytkach intensywnych w pasiekach stacjonarnych i wędrownych, zlokalizowanych głównie na terenie Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Z uwagi na specyfikę regionu – występowanie wczesnych pożytków wiosennych i brakiem pożytków późnych, selekcja rasy kraińskiej linii Kujawskiej  przebiega w kierunku ugruntowania genetycznego pszczół charakteryzującego się cechami dobrej zimotrwałości, wczesnego i dynamicznego rozwoju wiosennego, dobrą wydajnością miodną oraz łagodnością pozwalającą na pracę bez dymu nawet w czasie złej pogody.

Odrębnym zadaniem,  skierowanym do osób prowadzących własne pasieki, jest ich przygotowanie do prawidłowego prowadzenia gospodarki pasiecznej, szczególnie wymiany matek pszczelich, programów zwalczania i zapobiegania chorobom i szkodnikom osłabiającym rodziny pszczele, wprowadzania do użytku sprzętu usprawniającego prace pszczelarza.

Adrian Stanikiewicz, KPODR w Minikowie

Skip to content