Zboża

Rozpoznać i zwalczyć

Podejmowanie decyzji dotyczących ochrony przed agrofagami wymaga ogromnej wiedzy na temat najważniejszych chwastów, chorób i szkodników roślin uprawnych. Chodzi o umiejętność rozpoznania agrofaga zagrażającego plantacji oraz śledzenia jego rozwoju i oceny przekroczenia progu szkodliwości.

Taki właśnie charakter miały warsztaty polowe „Monitoring podstawowych chorób pszenicy w praktyce – rozpoznawanie wybranych chorób w okresie wegetacji”, przygotowane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach cyklu szkoleń poświęconych rozwojowi umiejętności rozpoznawania chorób, szkodników i chwastów. Odbyły się one 6 czerwca w Falęcinie na polach spółki Farol. To miejsce nie było przypadkowe. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Farol od lat prowadzi badania na potrzeby Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w zakresie zbóż, grochów i innych roślin, a także doświadczenia polowe związane z oceną odmian pod kątem przydatności do uprawy w naszym regionie. Oznacza to, że rośliny prowadzone są w wariantach z ochroną oraz bez ochrony chemicznej, co jest doskonałą platformą do szkoleń praktycznych.

W Falęcinie z doradcami KPODR i rolnikami, u których zlokalizowano stacje meteorologiczne, spotkał się wybitny specjalista chorób zbóż i rzepaku – prof. dr hab. Marek Korbas, reprezentujący Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu. Na obiektach niechronionych chemicznie przećwiczono umiejętności rozpoznawania chorób w zbożach oraz ich rozwoju w zależności od warunków pogodowych. Na jęczmieniu ozimym, pszenżycie i życie stwierdzono różny stopień porażenia rynchosporiozą zbóż, a także: ogniska dwóch form siatkowej plamistości na jęczmieniu ozimym, liczne ogniska rdzy żółtej w kilku odmianach pszenżyta i pszenicy ozimej, pojedyncze objawy brunatnej plamistości (DTR) w pszenicy ozimej, nieliczne ogniska mączniaka prawdziwego. W rzepaku zauważono suchą zgniliznę kapustnych, ognisko szarej pleśni oraz objawy niedoborów pokarmowych. W trakcie lustracji zwracano również uwagę na żerowanie szkodników. Stwierdzono larwy i owady dorosłe skrzypionek, żółwinka, wciornastków w zbożach. Na polu obok można było porównać skuteczność ochrony chemicznej oraz reakcję poszczególnych odmian na zabiegi ochronne. Te choroby, których nie można było znaleźć w polu, przedstawiono w sali dydaktycznej PW Farol w szczegółowej prezentacji.

Profesor Korbas poinformował słuchaczy o aktualnych pracach związanych z budową internetowej platformy doradczej w zakresie wspomagania decyzji w ochronie przed agrofagami. Dowiedzieliśmy się, że opracowano już i są testowane pierwsze metodyki dla najważniejszych chorób, jak rdza brunatna czy septorioza. Mają one wejść do praktyki około 2019 roku.

W warsztatach wzięło udział 44 rolników i doradców. Każdy uczestnik otrzymał materiały szkoleniowe i kieszonkowy atlas chorób roślin uprawnych (firmy Bayer).

Przedsięwzięcie zorganizowano i przeprowadzono przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020. Plan Operacyjny KSOW na lata 2014–2020 w zakresie SIR.

Marek Radzimierski
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Fot. M. Rząsa

Skip to content