AktualnościWażne

Poradnik antykryzysowy dla obszarów wiejskich

Szczegóły pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

Od 9 do 30 września 2020 r. będzie trwał nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach nowego działania PROW „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników i MŚP szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19”.  Wnioski będą przyjmowały biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wznowienie eksportu wieprzowiny do Singapuru

Główny Lekarz Weterynarii poinformował o uznaniu przez Singapur regionalizacji ASF w Polsce oraz uzgodnienie wzoru świadectwa zdrowia dla wieprzowiny. Decyzja ta daje możliwość eksportu mięsa wieprzowego i wieprzowych produktów mięsnych w oparciu o zasady regionalizacji.

Nowe świadectwo weterynaryjne na produkty mięsne eksportowane na Ukrainę

Główny Lekarz Weterynarii uzgodnił nowy wzór świadectwa weterynaryjnego na produkty mięsne importowane przez Ukrainę z Rzeczypospolitej Polskiej. Zawiera on zapisy, które umożliwiają rozróżnienie gatunków zwierząt, z których pozyskano mięso użyte do wyprodukowania danego produktu.

Wznowienie eksportu drobiu i jaj do Królestwo Arabii Saudyjskiej

Właściwe służby Królestwa Arabii Saudyjskiej poinformowały o zniesieniu zakazu eksportu z Polski mięsa drobiowego, produktów z mięsa drobiowego oraz jaj i ich przetworów na rynek saudyjski.

Skip to content