AktualnościMechanizacja rolnictwa

Cyfryzacja w rolnictwie

W dzisiejszych czasach technologie rozwijają się w niewiarygodnie szybkim tempie. Również w codziennej pracy rolnicy z całej Polski sięgają po coraz to nowsze rozwiązania. Teraz prawie wszyscy posiadają telefon komórkowy, a co drugi rolnik ma w nim dostęp do internetu. Nowoczesne modele aparatów (tzw. smartfony) pozwalają na instalowanie przez użytkowników różnych aplikacji. Specjalnie z myślą o rolnikach powstały programy na telefony, które można wykorzystywać w zarządzaniu gospodarstwem. Stanowią one przydatny element ułatwiający powszednią pracę.

Jednym z nich jest koncepcja partnerska 365FarmNet. Umożliwia ona rolnikom dostęp do gotowych rozwiązań różnych producentów z branży rolniczej z poziomu jednej platformy. Oprogramowanie pozwala kompleksowo zarządzać gospodarstwem. Przedsiębiorstwo dostarcza podstawową wersję oprogramowania użytkownikom za darmo, dając możliwość dostosowania go do własnych potrzeb. Platforma jest niezależna od producentów, rolnicy sami decydują, z którym z partnerów podejmą współpracę. 365FarmNet oferuje program umożliwiający szybkie wprowadzanie danych podstawowych, prowadzenie łatwej dokumentacji i analizowanie danych, co pozwala na jeszcze sprawniejsze cyfrowe zarządzanie gospodarstwem. Przedsiębiorstwo chce pomóc skupić się rolnikom na najważniejszych rzeczach i osiągnąć maksymalne wyniki przy minimalnym nakładzie pracy.

Zdjęcie pobrano ze strony https://www.365farmnet.com/pl/

Wychodząc naprzeciw potrzebom rolników również firma Agrii udostępnia swoim klientom nowoczesny system Rhiza. Jest to kolejne z narzędzi wspierających podejmowanie decyzji w gospodarstwie. Bazą do generowania informacji, a następnie tworzenia rekomendacji są zgromadzone szczegółowe dane o glebie, profesjonalne zdjęcia satelitarne oraz systemy pogodowe. Rolnik otrzymuje dostęp do wysoce zaawansowanych modeli pogodowych, które dostarczają informacji o temperaturze, prędkości wiatru, wilgotności gleby, temperaturze gleby i przystępności pola. System pracuje integralnie z mapą satelitarną i bazą danych od doradców, wykorzystując modele chorób i szkodników. Informacje te pozwalają na podejmowanie najlepszych decyzji w kontekście pól i upraw. Przedsiębiorstwo w 2019 roku na licznych pokazach polowych pokazało rolnikom, jak proste może być nadzorowanie własnego pola i plonu, zaczynając od gleby, przez zdjęcia satelitarne i radarowe, po modele chorobowe i pogodę. Agrii daje możliwość wyboru planu usługowego spośród różnych pakietów, które dostarczają rolnikowi konkretne wiadomości i sugestie, jakie w danym czasie potrzebuje.

Spośród wielu dostępnych aplikacji rolniczych na uwagę zasługuje też narzędzie ułatwiające dowodzenie w gospodarstwie – Stado OnLine (SOL). Jest to internetowy program do zarządzania stadem bydła mlecznego. Aplikację można otworzyć na każdym urządzeniu posiadającym dostęp do Internetu, dzięki temu dostęp do niej jest zawsze wtedy, kiedy rolnik potrzebuje. Rodzaj urządzenia nie ma znaczenia, ponieważ SOL dostosowuje się automatycznie do rozmiarów ekranu, tak laptopa, jak i tabletu lub smartfona. Umożliwia on prowadzenie przejrzystych zapisów dotyczących zdarzeń w oborze, a także ułatwia organizację i planowanie pracy. Dzięki wbudowanym analizom ułatwia podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących stada. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka oferuje swoją aplikację wszystkim hodowcom bydła mlecznego – zarówno tym, których stada są objęte oceną wartości użytkowej, jak i dla tych, których zwierzęta nie są oceniane.

Zdaniem hodowców program jest bardzo pomocny w organizowaniu i planowaniu codziennych prac. Użytkownicy znajdą w SOL bardzo liczne funkcje, pomocne w prowadzeniu gospodarstwa, m.in.:

– prowadzenie Księgi Rejestracji Bydła w wersji elektronicznej i generowanie zgłoszeń do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

– analiz dotyczących produkcji mleka, rozrodu, liczby komórek somatycznych,

– możliwość generacji listy krów według różnych parametrów, które definiuje użytkownik,

– funkcja rejestrowania przemieszczania zwierząt, tj. zakupu, sprzedaży i ewentualnych padnięć,

– możliwość drukowania sporządzonej przez rolnika listy np. krów cielących się w najbliższych dniach.

Bardzo pomocny jest również moduł „Zdrowie”. Wykorzystuje się go przede wszystkim do kontroli okresu karencji zastosowanych leków. W tym miejscu aplikacji rolnik odnotowuje leczenie zapaleń wymienia i macicy z zastosowaniem leków z okresem karencji, a także daty przeprowadzonej dekoronizacji cieląt i oznacza, u których sztuk była ona wykonana. Dzięki tym zapiskom tworzy się historia przeprowadzonych zabiegów oraz chorób występujących u poszczególnych krów. Program SOL jest systematycznie udoskonalany, aby był jak najbardziej użyteczny. Korzystanie z niego jest odpłatne.

W rolnictwo codziennie z impetem wkraczają nowoczesne rozwiązania. Przedsiębiorstwa starają się współpracować z rolnikami i włączają ich w proces cyfryzacji, dzięki czemu mogą wspólnie sprostać stawianym im wyzwaniom.

Źródło:
https://www.365farmnet.com/pl/firma/


Mirosława Wajnert
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Skip to content