AktualnościDrób

Grupa operacyjna „Przyzagrodowa Gęś Kołudzka”

Przedstawiciele Grupy operacyjna Przyzagrodowa Gęś Kołudzka.

17 lutego w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyło się spotkanie finalizujące prace nad utworzeniem nowej grupy operacyjnej „Przyzagrodowa Gęś Kołudzka”, zakończone podpisaniem umowy konsorcjum. Grupa planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach działania Współpraca.

Skład grupy operacyjnej

– Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka (lider konsorcjum);

– Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie;

– Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi;

– Tadeusz Rydzkowski;

– Agata Augustyniak;

– Mariusz Górski;

– Wiesław Świtała;

– Renata i Jacek Osojca;

– Edyta Tęcza-Maciejewska;

– Andrzej Tęcza;

Cel projektu

Grupa planuje stworzenie produktu „Przyzagrodowa Gęś Kołudzka”. Zwierzęta będą żywione w sposób typowy dla chowu przyzagrodowego. Planuje się stosowanie zoptymalizowanych mieszanek skomponowanych na potrzeby projektu, niezawierających komponentów GMO. Wśród kluczowych składników pasz wymienia się: owies, zioła uzupełniane zielonkami, odpadami warzywnymi i runią pastwiskową. Zakłada się opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu żywieniowego, który będzie realną alternatywą dla hodowców gęsi. Projekt zakłada również wdrożenie innowacji technologicznych do chowu gęsi.

tekst: Marcin Skrok, Broker innowacji

fot.: Jarosław Domiński

Skip to content