Ważne

KOMUNIKAT szkolenia dotyczące metod ograniczających stosowanie antybiotyków w chowie zwierząt gospodarskich


UWAGA !!!

Jedynym z obowiązków, wynikających z zapisów Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, ciążącym na wszystkich beneficjentach realizujących interwencję I.4.6 Ekoschemat – Dobrostan zwierząt, jest konieczność przeszkolenia się w zakresie metod ograniczających stosowanie antybiotyków w chowie.

Wymóg wzięcia udziału w odpowiednim szkoleniu powinien zostać zrealizowany w okresie od dnia 15 marca 2024 roku do dnia 14 marca 2025 roku.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w najbliższym czasie przedstawi plan szkoleń, uwzględniający formę ich prowadzenia (online, stacjonarnie).

Szkolenia będą bezpłatne i zakończą się wydaniem każdemu uczestnikowi stosownego Zaświadczenia, które będzie honorowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Więcej informacji pod linkiem:

Skip to content