Bez kategoriiBydło mięsne

„Poprawa pozycji konkurencyjnej rolników dzięki ograniczeniu roli pośredników w łańcuchu produkcji wołowiny” warmińsko -mazurskie

SPRAWOZDNIE Z WYJAZDU STUDYJNEGO NR III DO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZREALIZOWANEGO W DNIACH 14 – 16.03.2023 r. W RAMACH PROJEKTU:

„Poprawa pozycji konkurencyjnej rolników dzięki ograniczeniu roli pośredników w łańcuchu produkcji wołowiny”

W dniach od 14 do 16 marca 2023 r. odbył się trzeci (a pierwszy w ramach II etapu)  z zaplanowanych, trzydniowy wyjazd studyjny do województwa warmińsko-mazurskiego dla 50 rolników z Wielkopolski oraz z województwa kujawsko-pomorskiego w ramach operacji realizowanej przez Federację Grup
i Producentów Wołowina Polska wraz z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie oraz Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Pierwszego dnia uczestnicy oraz koordynatorzy i eksperci po wielogodzinnej podróży autokarem z Wielkopolski przez woj. kujawsko-pomorskie dotarli na miejsce i zameldowali się w Hotelu Masuria w miejscowości Worliny. W czasie podróży przedstawiciele Federacji oraz koordynatorzy regionalni z województw biorących udział w wyjeździe: Maria Biernacka – Specjalista ds. produkcji zwierzęcej (WODR) I Bartłomiej Lubiński – Starszy specjalista ds. bydła (KPODR) omówili pierwsze doświadczenia handlowe w ramach projektu i potencjał ich rozwoju. Po dokonaniu wszystkich formalności rozpoczęła się pierwsza sesja wykładowa. Eksperci przedstawili następujące zagadnienia:

– „Światowe rynki żywnościowe ze szczególnym uwzględnieniem wołowiny.  Bezpieczeństwo żywnościowe” – dr inż. Monika Gębska, Instytut Zarządzania SGGW w Warszawie i Adam Patkowski IDFS Sp. z o.o.

– „Znaczenie profilaktyki w produkcji bydła” – dr hab. Wiesław Świderek, Kierownik Katedry Genetyki i Ochrony Zwierząt SGGW w Warszawie i Maciej Szłykowicz – I Zastępca Dyrektora WODR.

Referaty były bardzo ciekawe i merytoryczne a uczestnicy wysłuchali ich z ogromnym zainteresowaniem. Następnie rozpoczęły się gorące dyskusje na temat przedstawionych zagadnień oraz samego projektu i oczekiwań z nim związanych. Wracano również do omówionych w czasie podróży doświadczeń zdobytych w ramach pierwszego etapu operacji.

Drugiego dnia uczestnicy projektu wizytowali dwa gospodarstwa z województwa warmińsko-mazurskiego zajmujące się produkcją bydła.

Jako pierwsze odwiedzono Gospodarstwo Rolne Państwa Jończyk, położone we wsi Garzewko. Gospodarstwo to utrzymuje około 270 szt. bydła, z czego około 100 sztuk stanowią krowy mleczne. Jest doskonałym przykładem funkcjonowania w jednej lokalizacji zarówno chowu bydła mlecznego jak i mięsnego. W trakcie wizyty motywem przewodnim rozważań był temat: „Integracja pionowa
w produkcji wołowiny”. Gospodarz wizyty również przedstawił swoje doświadczenia w tym zakresie.

Jako drugie wizytowano Gospodarstwo Rolne Hereford Warmia, herefordwarmia.pl, położone we wsi Mysłaki Małe. Gospodarstwo liczy około 500 hektarów, z czego większość stanowią łąki i specjalizuje się w dziedzinie chowu bydła mięsnego rasy Hereford (stado liczy około 600 szt. zwierząt w różnych kategoriach wiekowych) i zajmuje się sprzedażą bezpośrednią najwyższej jakości wołowiny kulinarnej.  W takcie wizyty odwiedzający wysłuchali rozważań na temat: „Przyszłość produkcji mięsnej ze szczególnym uwzględnieniem wołowiny”, w których bardzo aktywny udział brał Gospodarz wizyty. Temat idealnie wpisał się w plany i działania odwiedzanego gospodarstwa, które produkuje żywiec, zleca ubój i rozbiór a samo zajmuje się dystrybucją pochodzącego z własnych sztuk mięsa. Planuje również wybudowanie własnej ubojni i rozbieralni z dojrzewalnią mięsa co pozwoli zdecydowanie obniżyć koszty i zredukować ryzyka związane z prowadzoną działalnością.

Po zakończeniu wizyt w gospodarstwach i powrocie do hotelu, uczestnicy wzięli udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym poruszonych zagadnień z udziałem ekspertów oraz koordynatorów regionalnych.  W trakcie dyskusji odnoszono się do tego co zaobserwowano w gospodarstwach, treści wykładów oraz wymieniano doświadczenia i opinie dotyczące szeroko pojętej integracji w rolnictwie, produkcji bydła mięsnego oraz rynku wołowiny.

W trzecim, ostatnim dniu wyjazdu studyjnego, po wymeldowaniu z hotelu, uczestnicy odwiedzili ostatnie gospodarstwo. Było to położone we wsi Sugajenko Gospodarstwo Rolne Pana Krzysztofa Golmanowskiego. Filarem działalności tego niewielkiego (około 20 ha) gospodarstwa jest hodowla bydła mięsnego rasy Hereford (stado liczy łącznie około 70 sztuk bydła w tym 30 krów mamek). W takcie wizyty prowadzono rozważania na dwa tematy: „Innowacje, certyfikacja i paszportyzacja polskiej żywności ze szczególnym uwzględnieniem produkcji wołowiny” oraz „Klasyfikacja poubojowa bydła”. Pierwszy dotyczył bardzo aktualnego tematu innowacji w rolnictwie, których pojawia się bardzo wiele i mogą być bardzo pomocne i efektywne szczególnie w obszarze cyfrowej certyfikacji oraz paszportyzacji produkcji rolnej natomiast drugi kwestii klasyfikacji poubojowej, zaufania do niej oraz oczekiwanych zmian w tym zakresie.

Po zakończeniu wizyty odbył się panel dyskusyjny z udziałem Gospodarza, ekspertów i koordynatorów regionalnych, będący podsumowaniem trzeciego z zaplanowanych w ramach operacji wyjazdów studyjnych.

Odwiedź portal KSOW – https://ksow.pl. Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Instytucją odpowiedzianą za treść informacji jest Federacja Grup i Producentów
Wołowina Polska

Skip to content