AktualnościDróbTrzoda chlewna

Żywienie krzyżowe powróciło

25 lutego 2020 roku w Brukseli miało miejsce spotkanie Grupy Roboczej Komisji Europejskiej ds. TSE (ang. Transmissible Spongiform Encephalopathies), podczas którego omówiono m.in. zmiany legislacyjne dopuszczające stosowanie w żywieniu zwierząt gospodarskich (drób, trzoda chlewna) przetworzonych białek pochodzenia zwierzęcego (PAP) na określonych zasadach.

Zaplanowane zostało dopuszczenie tzw. „krzyżowego” stosowania przetworzonych białek pochodzenia zwierzęcego w żywieniu trzody chlewnej oraz drobiu. Oznacza to, że w żywieniu trzody chlewnej możliwe będzie stosowanie przetworzonego białka zwierzęcego wyprodukowanego z produktów ubocznych pochodzenia drobiowego, natomiast w żywieniu drobiu – przetworzonego białka zwierzęcego  wyprodukowanego z produktów ubocznych pozyskanych od trzody chlewnej. Ponadto będzie możliwe żywienie trzody chlewnej oraz drobiu przetworzonymi białkami wyprodukowanymi z owadów hodowlanych. W czasie lipcowego głosowania Rady Unii Europejskiej ostatecznie przegłosowano zmianę przepisów pozwalającą na wprowadzenie do obiegu części produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w paszach. 

Ostatecznie po 20 latach przepisy zmieniły się i obecnie obowiązuje Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1372 z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 w odniesieniu do zakazu karmienia zwierząt gospodarskich innych niż przeżuwacze, innych niż zwierzęta futerkowe, białkiem pochodzącym od zwierząt. Oprócz tego w sekcji F Rozporządzenia możemy znaleźć informacje nt. szczegółowych warunków mających zastosowanie do produkcji i stosowania przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od owadów gospodarskich oraz mieszanek paszowych zawierających takie białko, przeznaczonych do wykorzystania w karmieniu zwierząt akwakultury, drobiu i świń.

Żywienie tego typu ma swoich przeciwników i zwolenników. Pasze pochodzenia zwierzęcego posiadają dużą ilość białka zawierającego niezbędne aminokwasy. W latach 90. XX w. Polska produkowała ok. 150 tys. ton mączek mięsno-kostnych, natomiast importowała ok. 300 tys. ton, co w bilansie białka paszowego stanowiło ok. 20%. 

Anna Mońko-Łanucha, KPODR

Skip to content