Ważne

W 2021 roku 10 firm będzie świadczyło usługi utylizacyjne dofinansowywane przez ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisała umowy z firmami świadczącymi usługi utylizacyjne padłych zwierząt gospodarskich w 2021 roku. Pomoc udzielana przez ARiMR będzie polegała na pokryciu za rolników w całości lub części kosztów obejmujących zbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt gospodarskich.

W tym roku zmieniły się kategorie wagowe świń: do 50 kg i powyżej 50 kg.

Wysokość wsparcia zależy od wieku i gatunku padłego zwierzęcia. Agencja sfinansuje za rolnika pełne koszty zbioru i transportu padłego bydła, owiec, kóz, koni oraz świń, a także pokryje w 100% koszty unieszkodliwienia bydła, które ukończyło 48 miesiąc życia oraz owiec i kóz, które ukończyły 18 miesiąc życia (zwierzęta z tych grup podlegają badaniom w kierunku TSE – gąbczaste zwyrodnienie mózgu). Natomiast w przypadku unieszkodliwienia padłego bydła poniżej 48 miesiąca życia, a owiec i kóz poniżej 18 miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie od ich wieku, Agencja może dofinansować do 75% poniesionych przez producenta rolnego kosztów. W przypadku rolników będących płatnikami podatku VAT, dofinansowanie Agencji nie obejmuje kwoty podatku VAT.

Usługi utylizacyjne, do których dopłaca Agencja, świadczą w 2021 roku następujące firmy:

  • Eko – Stok Sp. z o.o.,
  • Energoutil Sp. z o.o.,
  • Jasta Sp. z o.o.,
  • PP-H Hetman Sp. z o.o.,
  • PPP Bacutil Sp. J.,
  • Promarol-Plus Sp. z o.o.,
  • Saria Polska Sp. z o.o.,
  • Struga S.A.,
  • ZP-H Rakowscy Sp. J.,
  • ZR-P „Farmutil HS” S.A.

Więcej informacji pod linkiem: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/dofinansowanie-kosztow-utylizacji-padlych-zwierzat-gospodarskich.html

Źródło: www.arimr.gov.pl

Skip to content