AktualnościMechanizacja rolnictwa

Polska Dolina Krzemowa

Centrum Badawczo-Rozwojowe Agro – Środki – Technika – Technologia w Śmielinie to „Dolina Krzemowa” polskiego rolnictwa. Misją Centrum będą prace badawcze i rozwojowe nad opracowaniem, doskonaleniem, wdrażaniem i komercjalizacją innowacji dedykowanych dla rolnictwa.

Śmielin to mała wieś zlokalizowana przy krajowej trasie nr 10 w gminie Sadki, powiat nakielski. To właśnie tu 16 lutego br. odbyło się wielkie otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego, którego prezesem jest dr Marek Różniak. Na uroczystość przybyli licznie zaproszeni goście m.in. Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Kamiński, zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Marcin Wroński oraz liczne grono pedagogów z Uniwersytetu Technologiczno-       -Przyrodniczego w Bydgoszczy m.in. dr hab. inż. Dariusz Pańka prof. UTP, prof. dr hab. inż. Dariusz Jaskulski i inni, a także p.o. dyrektor KPODR Lidia Lewandowska. Nie zabrakło również włodarzy regionu, przybyli starości nakielscy Tadeusz Sobol i Tomasz Miłowski, wójt gminy Sadki Dariusz Gryniewicz i inni zaproszeni goście z Polski i z zagranicy: Niemiec, Wielkiej Brytanii, Ukrainy.

Prezes Centrum, a zarazem właściciel firmy Agro Land – Marek Różniak przywitał gości oraz omówił idę powstania Centrum, które wybudowano przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ze środków unijnych. Inwestycja współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Wartość projektu ogółem wynosi 27 027 717 zł. Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 12 085 564 zł. Celem CBR jest rozwój techniki i technologii w produkcji rolniczej. Ma ono w przeciągu kilku lat zrewolucjonizować branżę rolniczą.

Dyrektor podkreślił, iż rolnictwo w ostatnich latach boryka się z problemem niedoborów wody. Problemem globalnym jest degradacja ponad 40% gleb użytkowanych rolniczo. Problem braku wody, erozja, struktura gleby, to wiele czynników, nad którymi należy się mocno zastanowić. Dlatego też otwarcie tego Centrum pozwoli wszystkim na znalezienie odpowiedzi na pytanie jak temu zaradzić. Powstanie Centrum to proces wielu badań i współpracy z jednostkami naukowymi, np. SGGW w Warszawie, UTP w Bydgoszczy. Będą tutaj prowadzone badania nad technologią, która jest prezentowana przez firmę Agro Land (uprawa i siew strip till). Firma Agro Land produkuje maszyny do siewu pasowego na 4 kontynentach do ponad 30 państw. Jeżeli będą poznane wszystkie zależności techniczne, technologiczne ww. systemu uprawy, wówczas Centrum będzie udoskonalać tę technologię, która pozwoli na przeciwdziałanie erozji i stratom wody w glebie.

Centrum Badawczo-Rozwojowe to twór składający się z ludzi nauki i ludzi czynu – podkreślił Różniak. To miejsce, w którym będą mogły tworzyć się nowe pomysły i rzeczy, a technicy odpowiedzialni za badania będą mogli je wprowadzać bezpośrednio do nowych i lepszych maszyn. Na zakończenie swojego wystąpienia prezes Marek Różniak podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania Centrum.

Kolejne wystąpienie miał prof. dr hab. inż. Dariusz Jaskulski z UTP w Bydgoszczy, który podkreślił, że Centrum to miejsce, gdzie spotyka się nauka i praktyka, które mają współpracować dla dobra polskiego i światowego rolnictwa. Nauka jest w stanie podpowiadać najlepsze rozwiązaniach dla praktyki, a praktyka powinna naukę inspirować. Centrum składa się z trzech laboratoriów współpracujących ze sobą, które będą zajmować się badaniami w trzech obszarach: technologii strip-till, zabiegach nalistnych oraz poprawie żyzności gleby. Celem prac jest dostosowanie technologii i metod uprawy roślin do aktualnych warunków klimatycznych i agrarnych.

Pierwsze laboratorium skupia inżynierię mechaniczną, to miejsce, w którym będzie można projektować i konstruować elementy robocze i całe maszyny. Prace nad wytrzymałością materiałów i konstrukcji, zespołów, z których powstanie zespolona maszyna. Drugie laboratorium to miejsce na środki użyźniające, pracownie dużej i małej syntezy chemicznej, dobór substratu do efektywnego wykorzystania. Trzecie laboratorium to ocena roślin i gleby. Będą tam badane i obserwowane przyczyny i zmiany, które zachodzą zarówno w glebie, jak i roślinach.

Laboratoria będą pracować przez cały rok niezależnie od pory roku oraz warunków panujących na zewnątrz. Poprzez wykorzystanie komory fitotronowej o kubaturze ponad 20 m3 będzie można w warunkach kontrolowanych (oświetlenie, barwa i natężenie światła, temperatura, wilgotność) prowadzić wegetację roślin. Pozwoli to na przyspieszenie badań. Badania w Centrum są już prowadzone i mają charakter interdyscyplinarny, a wnioski mają być wyciągane z całej technologii, czyli od konstruowania maszyny do oceny rezultatów pracy tej maszyny w monitorowanych warunkach.

Gratulacji nie było końca. Po przemowach dokonano uroczystego przecięcia wstęgi i uczestnicy spotkania przeszli do obiektu, w którym można było obejrzeć wspomniane wcześniej laboratoria, maszyny i urządzenia do precyzyjnej uprawy pasowej, co można obejrzeć na zamieszczonych zdjęciach.

Adam Piszczek
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Fot. Krzysztof Płocki

Skip to content