Aktualności

Drony w rolnictwie

Rolnicy coraz chętniej sięgają po wszelkie nowinki techniczne. Stąd wykorzystywanie inteligentnych i nowoczesnych rozwiązań do realizacji różnorodnych prac rolnych, jak na przykład nawigacji satelitarnej czy laserowego sterowania. Przyjrzyjmy się jednak innym, nieco mniej oczywistym propozycjom, których zastosowanie w agrobiznesie może przynieść wymierne korzyści.

– bezzałogowym statkom powietrznym, popularnie zwanymi dronami.

W wielkoobszarowym rolnictwie od lat korzysta się z usług specjalistów w celu wykonania inspekcji z lotu ptaka. Koszty związane z oblotem terenu nawet przez mały samolot, są jednak bardzo wysokie. Dlatego w niniejszym artykule podpowiemy, dlaczego w rolnictwie i w jego otoczeniu opłaca się korzystać z usług świadczonych przez wyspecjalizowane firmy „droniarskie”.

Wszyscy rolnicy, niezależnie od tego czy zajmują się uprawami, chowem zwierząt, przetwórstwem lub usługami, takimi jak agroturystyka i ekoturystyka, starają się zoptymalizować proces produkcji. Zlecenia wykonywane przez firmy droniarskie są idealnym rozwiązaniem dla każdego z nich. Fotografie i filmy wykonane z lotu ptaka pomogą w usprawnieniu funkcjonowania każdego gospodarstwa na przykład poprzez wykonanie niskim kosztem różnego typu inspekcji i kontroli, filmów reklamowych lub dokumentacji niezbędnej do składania wniosków o dopłaty bezpośrednie.

Inspekcje

Sporządzanie zdjęć lotniczych przy użyciu bezzałogowego statku powietrznego pozwala niemal natychmiast na uzyskanie wiedzy o tym, w jakim stanie są uprawy. Łatwo można oszacować, czy nasadzenia, zasiewy nie zostały zniszczone przez przymrozki, deszcze nawalne lub grad. W okresie żniw dzięki takiej usłudze rolnik uzyskuje dokładną wiedzę, jak rozplanować prace polowe, gdzie plony są gotowe do zbioru, a w jakich obszarach muszą jeszcze dojrzeć. Fotografowanie i filmowanie z lotu ptaka umożliwia również bardzo dokładne zaplanowanie stanu nawożenia oraz nawadniania upraw. Drony doskonale sprawdzą się przy przeprowadzeniu kontroli posiadanego areału. Dobrym przykładem będzie lustracja spustoszeń poczynionych przez dzikie zwierzęta. Jeszcze innym rodzajem zastosowania bezzałogowych statków powietrznych jest szacowanie szkód wynikających chociażby z przymrozków przygruntowych, powodzi, gradobicia, wichury lub innych klęsk żywiołowych. Rolnik będzie miał pewność, iż należne mu odszkodowanie będzie wypłacone w pełnej wysokości, gdyż ujęcia lotnicze umożliwiają szybką lustrację, dokumentację i dokładne wyliczenie powierzchni pola dotkniętego uszczerbkiem. Bardzo łatwo jest to oszacować poprzez pomiar na zdjęciu lotniczym całej powierzchni uprawnej w stosunku do obszaru objętego szkodą. Jest to bardzo pomocne szczególnie w przypadku lustracji dużych obszarów rolnych, gdzie przy wysokim łanie, przykładowo kukurydzy lub rzepaku, dojście pieszo do każdego miejsca pola jest bardzo trudne.

Kolejnym atutem wykorzystania drona w szeroko rozumianym rolnictwie jest możliwość przeprowadzenia inspekcji technicznych budynków i budowli. Idealnym przykładem są trudno dostępne miejsca, takie jak powierzchnie dachowe, silosy, wiatraki itp. Szczególnie istotna jest taka kontrola w odniesieniu do starszych budynków, po wykonanych remontach i modernizacjach, taką kontrolę warto wykonać po ulewnych deszczach, wichurach czy dużych opadach śniegu. Bardzo wygodne i efektywne jest zrealizowanie dokumentacji zarówno fotograficznej, jak i filmowej w celu przeprowadzenia inspekcji pożarniczych oraz odbiorów technicznych. Dodatkowo dron pozwala na szybkie i skuteczne odnalezienie zaginionych zwierząt, które odłączyły się od stada, gdyż taki statek powietrzny w bardzo krótkim czasie jest w stanie oblecieć duży obszar terenu, nie płosząc przy tym uciekinierów – silniki dronów nie są głośne.

Termowizja

Termowizja w połączeniu z możliwością robienia zdjęć lotniczych jest doskonałą propozycją dla rolnictwa. Dokumentacja i analiza termowizyjna z lotu ptaka pozwala na kontrolę stanu ocieplenia budynków zarówno mieszkalnych, jak i gospodarskich. Nietrudno sobie wyobrazić jakiego rodzaju korzyści z wykonania takiej usługi wynikają na przykład dla właścicieli szklarni, kurników itp. Dokładna dokumentacja i analiza strat ciepła daje możliwość dokonania korekt stanu obiektów i ich termomodernizacji. Jest to niewątpliwie szansa na ograniczenie sporych ubytków termicznych i poczynienie znaczących oszczędności. Ponadto termowizję można bardzo efektywnie wykorzystać do szybkiego poszukiwania zaginionego zwierzęcia lub nawet całego stada, szczególnie w nocy. Termowizja pozwala na tropienie grasujących w ostępach leśnych lub na stawach hodowli ryb kłusowników. Sadownikom termowizja z lotu ptaka szybko i dokładnie pozwala na określenie, w jakich rejonach ogrodów znajdują się nisze termiczne, które mogą powodować wymarzanie roślin. Jeszcze innym zastosowaniem zdjęć termowizyjnych jest kontrola poprawności funkcjonowania wielkich maszyn, na przykład wiatraków. Silniki lub turbiny generujące podwyższony poziom ciepła do otoczenia będą dawały informację dla ich właściciela, iż należy dokonać szybkiego przeglądu tych urządzeń, aby uniknąć poważniejszych, a co za tym idzie kosztownych awarii i napraw.

Inne sposoby wykorzystania dronów

Filmy oraz zdjęcia z lotu ptaka idealnie wręcz nadają się do wykorzystania w reklamie i promocji. Część rolników oprócz głównej działalności, zajmuje się także agroturystyką i turystyką wiejską. Zdjęcia i filmy lotnicze z drona to idealny i niedrogi sposób na reklamę i promocję turystyki wiejskiej. W ten sposób – ujęciami z lotu ptaka – mogą pochwalić się także firmy przetwórcze, prezentując obszar i rozmach swoich działań, ukazując swoje możliwości przerobowe itp.

Filmy i zdjęcia lotnicze pól uprawnych, łąk, pastwisk i innych terenów rolniczych wykonane za pośrednictwem bezzałogowych statków powietrznych są także użyteczne podczas sporządzania wniosków o dopłaty bezpośrednie do upraw. Fotografie z powietrza umożliwiają uzyskanie wiedzy na temat użytków i nieużytków rolnych, co także ułatwia kwestię składania stosownych wniosków unijnych w celu pozyskiwania odpowiednich dopłat.

Niezbędna do sporządzania dokładnych map lądowych, jest dokumentacja w postaci zdjęć oraz filmów zrobionych z lotu ptaka z dokładnym opisem GPS. Zapoznanie się z wykonanymi w ten sposób materiałami jest bardzo korzystne dla każdego, kto chce kupić lub sprzedać jakiś areał ziemi. Taki sposób działania pozwala na uniknięcie ryzyka zakupu terenu, który nie spełnia oczekiwań nabywcy. Ponadto sprzedający również może liczyć na to, że szybciej znajdzie nabywcę na ziemię, gdy do oferty sprzedaży załączy zdjęcia lub film dokładnie przedstawiający omawianą nieruchomość.

Dlaczego warto skorzystać z usług firmy droniarskiej?

Po pierwsze – pieniądze – zakup dobrego jakościowo sprzętu, umożliwiającego wykonanie lotów oraz dobrych jakościowo fotografii i nagrań wideo jest dość kosztowny.

Po drugie – bezproblemowość – pilotowanie takiego sprzętu nie jest wbrew pozorom tak proste, jak może się to wydawać. Wynajmując wyspecjalizowaną firmę nie ponosi się ryzyka utraty lub uszkodzenia własnego sprzętu, którego naprawa po uszkodzeniu bywa naprawdę droga.

Po trzecie – legalność – do wykonywania lotów komercyjnych, czyli takich, z których zdjęcia lub filmy mają być wykorzystane do celów zarobkowych wymagana jest w Polsce licencja UAVO, wydawana przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Warto dodać, że oprócz czasu koniecznego na naukę pilotażu, koszt takich uprawnień to kilka tysięcy złotych.

Po czwarte – odpowiedzialność – w przypadku wystąpienia jakiejś szkody związanej z wykonywanym lotem, odpowiedzialność za nią ponosi operator, a nie osoba korzystająca z takiej usługi.

Po piąte – ponownie pieniądze – koszt wykonania usługi fotografowania i filmowania z lotu ptaka przy użyciu bezzałogowego statku powietrznego jest stosunkowo nieduży. W ramach takiej usługi zamawiający, w zależności od potrzeb, otrzyma zdjęcia, film z odbytego lotu, a nawet zmontowany materiał reklamowy z podkładem dźwiękowym. Ponadto, ze strony specjalisty wykonującego usługę, możemy liczyć na fachowe podpowiedzi i sugestie.

Jak zatem widać istnieje bardzo wiele zastosowań bezzałogowych statków powietrznych w rolnictwie oraz jego otoczeniu i warto się zastanowić czy skorzystać z takich usług czy też poradzić sobie w inny sposób.

Jarosław Domiński

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zdjęcia dzięki uprzejmości firmy SkyPro /www.skypro.com.pl/

Skip to content