Ubój z konieczności w gospodarstwie

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę (np. świnia, owca, koza, krowa, koń) ulegnie wypadkowi – np. złamie kończynę lub kręgosłup albo ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. Istnieje wówczas możliwość uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia.

Czytaj więcej...