Obowiązki posiadacza świń

W celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, a w szczególności zwalczania afrykańskiego pomoru świń zmieniły się przepisy ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt dotyczące identyfikacji świń. Zmiany te zostały opublikowane w Ustawie z dnia 23 września 2016 roku (Dz.U.poz.1605).

Właściciel świń urodzonych w danej siedzibie stada zobowiązany jest do oznakowania urodzonych w tym stadzie zwierząt w terminie 30 dni od dnia ich urodzenia. Znakowanie wykonuje się poprzez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka zawierającego numer siedziby stada urodzenia. Liczbę oznakowanych zwierząt należy zgłosić w terminie 7 dni od dnia założenia kolczyka do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnego z daną siedzibą stada. Jeżeli świnie zostały przemieszczone do innej siedziby stada i w tym stadzie będą przebywały dłużej niż trzydzieści dni to właściciel tych zwierząt ma obowiązek oznakowania ich swoim numerem siedziby stada za pomocą tatuażu. Ustawa nie określa terminu oznakowania przemieszczonych świń, w związku z tym należy przyjąć, że oznakowanie musi być wykonane nie później niż przed opuszczeniem przez te zwierzęta siedziby stada. Fakt oznakowania zwierząt musi być także zgłoszony w terminie 7 dni do kierownika biura powiatowego ARiMR.

Kolejna zmiana dotyczy skrócenia terminu z 30 do 7 dni zgłoszenia do biura powiatowego ARiMR przez posiadacza świń zdarzeń powodujących zmniejszenie lub zwiększenie liczby świń w danej siedzibie stada. Zdarzenia te to np. urodzenia, kupno, sprzedaż, ubój, padnięcia. W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej świń podlegającej obowiązkowi zwalczania na obszarach zapowietrzonych, zagrożonych lub innych obszarach podlegających ograniczeniom, wprowadzono obowiązek zgłaszania z tych obszarów w ciągu 24 godzin zdarzeń związanych ze zwiększeniem lub zmniejszeniem liczebności stada i uboju zwierzęcia gospodarskiego. Wprowadzony został również obowiązek sporządzania spisu wszystkich zwierząt przebywających w siedzibie stada. Spis ten należy przeprowadzić nie później niż w dniu 31 grudnia każdego roku i informację o jego wynikach przekazać w ciągu 7 dni do biura powiatowego ARiMR.

Oprócz znakowania świń hodowcy mają również obowiązek zapatrywania w świadectwa zdrowia zwierzęta  opuszczające chlewnie. Świadectwa zdrowia wystawiane są na podstawie badania klinicznego świń przez urzędowych lekarzy weterynarii z powiatu, na terenie którego położone jest gospodarstwo. Świadectwo powinno zostać wystawione na 24 godziny przed planowanym przemieszczeniem świń.

Wszystkie przedstawione w tym krótkim artykule obowiązki dotyczące znakowania świń mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się chorób, a w szczególności wirusa afrykańskiego pomoru świń, który jest tak niebezpieczny dla świń i dzików ze względu na brak jakichkolwiek leków czy szczepionek.

Stanisław Piątkowski, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

Fot. M. Rząsa