Obrót stada - pojęcia

Najczęściej spotykane grupy wiekowe lub użytkowe podstawowych zwierząt gospodarskich

Bydło

Trzoda chlewna

Owce

Nazwa

okres przebywania w grupie

nazwa

okres przebywania w grupie

nazwa

okres przebywania w grupie

krowa

>12 m-cy

maciora

>12 m-cy

matki (maciorki)>1 roku

>12 m-cy

jałówka cielna

9 m-cy

knur

>12 m-cy

tryki > 1 roku

>12 m-cy

jałówka 1-1,5 roku

6 m-cy

loszka hodowlana

6-7 m-cy

jarlaki: maciorki

tryczki

skopki

8,5 m-ca

jałówka 0,5-1 roku

6 m-cy

knurek hodowlany

6-7 m-cy

jagnięta

3,5 m-ca

opas (mbo)

5-13 m-cy*

warchlak

do 2 miesięcy

 

 

Cielę

Do 6 m-cy

Prosię

Do 2 miesięcy

buhaj

>12 m-cy

tucznik

Do 2 miesięcy

*- w zależności od intensywności tuczu, masy końcowej ciała itp.

1. sztuka fizyczna -rzeczywista liczba zwierząt ( bez żadnych współczynników) wyrażona w sztukach efektywnych bądź przelotowych

a) sztuka efektywna -liczba zwierząt stwierdzona w określonym czasie

b) sztuka przelotowa - liczba zwierząt, która w określonej grupie wiekowej (lub użytkowej) przejdzie przez tę grupę w ciągu roku

2. Obliczanie ilości sztuk przelotowych dla grupy wiekowej (lub użytkowej) :

a) zwierzęta przebywające w swojej grupie rok lub dłużej

przelotowość = 1/2 x (stan początkowy + stan końcowy)

b) zwierzęta przebywające w swojej grupie krócej niż rok

przelotowość = sprzedaż + przeklasowanie + 1/2 padnięć i ubojów z konieczności + 1/2 x (stan końcowy – stan początkowy)

3. Obliczanie stanów średniorocznych

a) zwierzęta przebywające w swojej grupie rok lub dłużej

stan średnioroczny= przelotowość=1/2 x (stan początkowy + stan końcowy)

b) zwierzęta przebywające w swojej grupie krócej niż rok

 

przelotowość x ilość miesięcy (tygodni/dni)*przebywania w grupie

_________________________________________________________________  = stan średnioroczny

12 miesięcy/52 tygodnie/365 dni*

*w liczniku i mianowniku muszą wystąpić te same jednostki

 

Grupa zwierząt – parametry grup określone są przez sporządzającego obrót i mogą być uzależnione od sposobu użytkowania, wieku , wagi itp. np. tuczniki od 4 m-ca życia do 5, 5 m-ca życia lub tuczniki 70- 105 kg

Przeklasowanie – „przeniesienie” zwierzęcia do innej grupy wiekowej (ze względu na wiek) lub innej grupy użytkowej wskutek zmiany jego sposobu użytkowania, ciężaru itp.