jednostki przeliczeniowe DJP

 

Dz.U.10.213.1397 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko1) (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r.) 

Określa Współczynniki przeliczeniowe sztuk zwierząt na duże jednostki przeliczeniowe inwentarza (DJP)

L.p.

Rodzaj zwierząt

Współczynnik przeliczania sztuk rzeczywistych na DJP

1.

Ogiery, klacze, wałachy

1,2

2.

Małe konie: hucuły, koniki polskie, kuce

0,6

3.

Źrebaki powyżej 2 lat

1

4.

Źrebaki od 1 roku do 2 lat

0,8

5.

Źrebaki od ½ do 1 roku

0,5

6.

Źrebaki do 1/2 roku

0,3

7.

Buhaje

1,4

8.

Krowy

1

9.

Jałówki cielne

1

10.

Jałówki powyżej 1 roku

0,8

11.

Jałówki od ½ do 1 roku

0,3

12.

Cielęta do ½ roku

0,15

13.

Kozy

0,15

14.

Jelenie

0,29

15.

Daniele

0,12

16.

Knury

0,4

17.

Maciory

0,35

18.

Warchlaki od 2 do 4 miesięcy

0,07

19.

Prosięta do 2 miesięcy

0,02

20.

Tuczniki

0,14

21.

Tryki powyżej 1 i ½ roku

0,12

22.

Owce powyżej 1 i ½ roku

0,1

23.

Jagnięta do 3 i 1/2 miesiąca

0,05

24.

Jarlaki tryczki

0,08

25.

Jarlaki maciory

0,1

26.

Lisy, jenoty

0,025

27.

Norki, tchórze

0,0025

28.

Nutrie

0,007

29.

Szynszyle

0,001

30.

Kury, kaczki

0,004

31.

Gęsi

0,008

32.

Indyki

0,024

33.

Strusie

0,2

34.

Perlice

0,003

35.

Przepiórki

0,0003

36.

Gołębie

0,002

37.

Psy

0,05

38.

Króliki

0,007

39.

Inne zwierzęta o łącznej masie 500 kg, z wyłączeniem ryb

1*)

*) ze wskazanej wartości należy również korzystać, ustalając DJP dla piskląt drobiu