Higiena pasz

1 stycznia 2006 roku weszło w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz.
W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami rolników poniżej przedstawiamy bardziej szczegółowo ten temat.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku Rozporządzenia (WE) Nr.183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz , przypominamy rolnikom o obowiązku zgłoszenia zamiaru wytwarzania po 1 stycznia 2006 r pasz w swoim gospodarstwie dla wszystkich zwierząt gospodarskich łącznie z produkcją pierwotną pasz.

Produkcja pierwotna pasz obejmuje produkcję zbóż paszowych i innych roślin paszowych podlegającą jedynie prostym zabiegom takim jak czyszczenie, pakowanie, przechowywanie, naturalne suszenie lub zakiszanie. Rolnicy którzy dokonali tego zgłoszenia do końca grudnia 2005 roku do Powiatowego Lekarza Weterynarii mają szansę uzyskać dwu letni okres przejściowy. Natomiast rolnicy którzy nie dokonali tego zgłoszenia a będą sprzedawać zwierzęta i zboża paszowe mimo spełnienia wymogów prawa unijnego w zakresie higieny pasz muszą także zgłosić się do Powiatowego Lekarza Weterynarii aby nie pozbawić się możliwości przygotowywania pasz, sprzedaży żywca, mleka czy zbóż paszowych z gospodarstwa. Z w/w obowiązku zgłoszenia zwolnieni są jedynie ci rolnicy, którzy wytwarzane własne pasze gospodarskie stosują wyłącznie w żywieniu tych zwierząt, od których nie pozyskuje się mięsa, mleka, jaj, lub w przypadkach gdy pozyskiwane mięso, mleko, jaja będą konsumowane wyłącznie we własnym gospodarstwie. Z obowiązku zgłoszenia zwolnieni są również ci rolnicy, którzy dokonywać będą bezpośrednich dostaw niewielkich ilości produkcji pierwotnej pasz (np. - sprzedaż niewielkiej ilości zbóż paszowych, siana lub kiszonki) na poziomie lokalnym, realizowanych przez producenta dla lokalnych gospodarstw, w celu wykorzystania jej w tych gospodarstwach.
Praktycznie jednak każdy rolnik który prowadzi produkcje towarową, produkuje komponenty paszowe (m. in. zboża, motylkowate), stosuje pasze treściwe z zakupu lub sam miesza pasze (własne i komponenty z zakupu) musi przybyć do Powiatowego Lekarza Weterynarii i to zgłosić.

Poniżej przedstawiamy zestaw najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi otrzymany od Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy.

Szczegółowe informacje odnośnie tych spraw łącznie z omawianym rozporządzeniem (zachęcam do jego dokładnej lektury łącznie z załącznikami I, II, III) można znaleźć na stronie Głównego Inspektora Weterynarii pod adresem www.wetgiw.gov.pl

Pliki do pobrania
Pobierz (pytania_i_odpowiedzi_do_rozpo.pdf)Pytania i odpowiedzi do rozporządzenia [ ] 177 Kb
Pobierz (Rozporzadzenie_o_higienie_pasz.pdf)Rozporządzenie o higienie pasz [ ] 210 Kb