Akty prawne - Podstawy prawne Systemu IRZ – owce i kozy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 2 listopada 2007 r.

w sprawie sposobu oznakowania bydła, owiec i kóz oraz świń, określenia wzorów znaków identyfikacyjnych oraz wymagań i warunków technicznych kolczyków dla zwierząt gospodarskich

(Dz.U. Nr 220 , poz. 1635)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 16 września 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu oznakowania bydła, owiec i kóz oraz świń, określenia wzorów znaków identyfikacyjnych oraz wymagań i warunków technicznych kolczyków dla zwierząt gospodarskich. Wejście w życie w dniu 16 października 2010 r. 

(Dz.U. Nr 183 , poz. 1232)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 lipca 2005 r.

w sprawie wzoru dokumentu przewozowego dla owiec i kóz

(Dz.U. Nr 142, poz.1195)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 29 lipca 2005 r.

w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz

(Dz.U. Nr 151, poz. 1268 )

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 21 grudnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz

(Dz.U. Nr 8, poz. 37)