czempiony i wiceczempiony - XVIII Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Minikowie - owce hodowlane

Czempiony:

Lp.

Kategoria

Wystawca

1.

maciorki rasy merynos polski barwny

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy,

Zakład Doświadczalny
Kołuda Wielka

2.

tryk rasy merynos polski barwny

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy,

Zakład Doświadczalny
Kołuda Wielka

3.

maciorki rasy merynos polski

Jakub Tamas

zam. Dębowo

4.

maciorki rasy merynos polski w starym typie

Piotr Łukaszewicz,

zam. Broniewo

5.

tryk rasy merynos polski

Piotr Łukaszewicz,

zam. Broniewo

 Wiceczempiony:

Lp.

Kategoria

Wystawca

1.

maciorki rasy merynos polski

Piotr Łukaszewicz,

zam. Broniewo

2.

maciorki merynos polski barwny

Jakub Tamas, 

zam. Dębowo

3.

maciorki rasy merynos polski w starym typie

Piotr Sobieszczyk,

zam. Kaźmierzewo

gratulujemy!