Owce w liczbach wg województw, stan na czerwiec 2016 r.

Pogłowie owiec ogółem w czerwcu 2015 r. wynosiło 227,7 tys. sztuk i było o 4,9 tys. sztuk (o 2,2%) wyższe niż w czerwcu 2014 r., a w porównaniu do stanu w grudniu wzrosło o 26,4 tys. sztuk (o 13,1%). Populacja maciorek owczych zwiększyła się w skali roku o 13,7 tys. sztuk (o 10,2%) do poziomu 147,0 tys. sztuk.

Pogłowie owiec ogółem w czerwcu 2016 r. wynosiło 236,5 tys. sztuk i było o 8,9 tys. sztuk (o 3,9%) wyższe niż w czerwcu 2015 r., a w porównaniu do stanu w grudniu wzrosło o 15,3 tys. sztuk (o 6,9%). Populacja maciorek owczych zmniejszyła się w skali roku o 5,9 tys. sztuk (o 4,1%) do poziomu 137,5 tys. sztuk.

Tabl.1. Owce według województw w 2016 rx/.

Stan w dniu 1 czerwca

Województwa

Owce

w tym maciorki

w sztukach

Ogółem

Polska

236472

137508

 

Dolnośląskie

11996

6065

Kujawsko-pomorskie

9163

5883

Lubelskie

13443

9481

Lubuskie

4397

1849

Łódzkie

12189

6995

Małopolskie

76324

49283

Mazowieckie

6157

1883

Opolskie

3396

2166

Podkarpackie

18450

8649

Podlaskie

19382

10773

Pomorskie

14819

7099

Śląskie

13806

7419

Świętokrzyskie

4096

2458

Warmińsko-mazurskie

7983

4743

Wielkopolskie

15974

10027

Zachodniopomorskie

4898

2737

 

Gospodarstwa indywidualne

Polska

221761

128374

 

Dolnośląskie

10400

4897

Kujawsko-pomorskie

8433

5414

Lubelskie

12325

8730

Lubuskie

4114

1717

Łódzkie

11178

6406

Małopolskie

75863

49059

Mazowieckie

6090

1860

Opolskie.

3396

2166

Podkarpackie

17949

8419

Podlaskie

19268

10720

Pomorskie

14281

7084

Śląskie

13274

7109

Świętokrzyskie

4033

2424

Warmińsko-mazurskie

7541

4509

Wielkopolskie

10348

6294

Zachodniopomorskie

3269

1568

     

x/ w tablicy w zakresie danych sumarycznych mogą wystąpić pewne nieścisłości rachunkowe wynikające z uogólnień badania reprezentacyjnego oraz zaokrągleń automatycznych

Wzrost zainteresowania owcami może być wynikiem wprowadzenia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2015 – 2020 dopłat do pogłowia owiec.

Źródło: GUS