Na fermie danieli

Daniele należą do rodziny jeleniowatych. Zostały sprowadzone do Polski z okolic Morza Śródziemnego. Populacja ich w Polsce wynosi ok. 9 tys. sztuk. Coraz częściej utrzymywane są również w warunkach fermowych z przeznaczeniem na mięso, skóry i poroża. Można je spotkać również w gospodarstwach agroturystycznych.

Z kilkunastoosobową grupą potencjalnych hodowców udaliśmy się na fermę danieli do Skórzewa k. Rynarzewa. Jako że daniele nie potrzebują do chowu budynków przebywały na kwaterach wygrodzonych siatką do wysokości 2 m na areale 15 ha. Siatka powinna być sztywna i mocna w celu zabezpieczenia przed przerwaniem i zniszczeniem. Wszystkie kwatery połączone są z korytarzem przepędowym prowadzącym do odłowni wyposażonej w poskrom. W poskromie wykonywane są podstawowe zabiegi, do których należą między innymi: kolczykowanie, odrobaczanie czy obcinanie poroża u byków (samiec daniela). Samce co roku nakładają poroże, które w warunkach fermowych po fazie wycierania jest obcinane.

Okres rui zwany u danieli bekowiskiem, przypada na listopad i grudzień. Łania cieli się w czerwcu po okresie ciąży trwającym 220 dni. Najczęściej rodzi jednego cielaka o wadze 4–4,5 kg. Przyrost stada jest więc niewielki. Młode w pierwszych dniach nie wydzielają zapachu co chroni je przed drapieżnikami. Po tygodniu do 10 dni, cielę chodzi już za matką, która dołącza do stada. Młode rosną bardzo szybko. Daniele osiągają dojrzałość płciową w drugim lub trzecim roku życia, jednak w populacjach o prawidłowej strukturze wieku, młode byczki nie biorą udziału w kryciu łań. W latach następnych hodowca może ingerować manewrując stadem, aby samce nie kryły córek, w czym pomocne jest kolczykowanie łań. W warunkach fermowych utrzymuje się 10 do 15 sztuk na 1 ha. W okresie zimowym zwierzętom podaje się siano bez ograniczeń oraz owies w ilości ok. 0,5 kg/dzień/sztukę lub kukurydzę. W pozostałym okresie przebywają na pastwisku, bardzo lubią żołędzie          

i kasztany. Zwierzętom należy zapewnić stały dostęp do wody.

Daniele żyją 20 do 25 lat, a zdarzają się osobniki 30-letnie. Cena 1 kg

żywca wynosi ok. 8 zł. Za 1 sztukę o masie ciała 90 kg można uzyskać 720 zł. Ubojnia zlokalizowana jest koło Zielonej Góry. Łanie do dalszej hodowli sprzedaje się zacielone                   w wieku 18 miesięcy w okresie od grudnia i nie później niż do 15 marca ze względu na rozwój płodu.  

Szkolenie zakończyło się skosztowaniem kiełbasy z mięsa daniela.

Janusz Wojciechowski

KPODR Minikowo