założenia technologiczne - hodowla królików

Założenia technologiczne - hodowla królików 

1. Żywienie 

ilość dni żywieniowych 

- dorosłe - 365 dni 

- młodzież - 60 dni 

2. Średnie dzienne dawki granulatu dla jednej sztuki (w kilogramach)

- samce dorosłe – 0,15

- samice dorosłe (nie kotne i w pierwszej połowie kotności) – 0,2

- samice dorosłe (kotne i młodymi) – 0,6

- młodzież w okresie tuczu – 0,12

3. Zapotrzebowanie na wodę w ciągu doby (stały dostęp)

- króliki dorosłe – 0,5-1,5 litra

- króliki młode – 0,2-0,5 litra

4. Produkcja żywca

- stosunek samic do samców 8:1

- brakowanie stada 100%

- średnia ilość miotów w roku od jednej samicy (stanowiska wykotowego) w roku – 36

5. Warunki zoohigieniczne

- temperatura – minimalna 12oC; optymalna 18 oC – 22oC, maksymalna 26 oC

- szybkość przepływu powietrza – 0,25m/sek

- wymiana powietrza – zima 0,8m3/h/kg; lato 4m3/h/kg

- wilgotność maksymalna – 75%

- oświetlenie – stado produkcyjne – 70lux; sektor tuczu – 50lux 

źródło: Kwartalnik Króliki